For alle oss som overhodet ikke tror på konspirasjonsteorier, kan dette fenomenet fremstå fjernt, harmløst og eksotisk, hvilket ofte også er tilfellet.

Men i mange sammenhenger er konspirasjonsteorier farlige, i gitte tilfeller til og med livsfarlige.

Hans Kristian Gaarder fra Gran på Hadeland var en av Norges mest kjente og toneangivende konspirasjonsteoretikere. Han var redaktør for det spesielle nettstedet «Nyhetsspeilet», og har flere opptredener på NRK TV bak seg. Med årene har han fått mange tilhengere og sympatisører.

Den 7. april døde han, 60 år gammel, i sitt eget hjem, av nettopp korona, viser den foreløpige obduksjonsrapporten.

Ifølge familien nektet Gaarder å oppsøke legehjelp selv om han gradvis ble sykere og sykere de siste dagene av sitt liv, tross gjentatte oppfordringer fra folk som ville ham vel. Han skal ha hatt tydelige symptomer på korona i opptil ti dager før han døde. Han lot seg heller aldri teste.

At han var smittet ble først klart etter hans død. Helsevesenet tester døde ved mistanke om at de har dødd som følge av covid-19.

Det er ikke så rart at han nektet å motta medisinsk hjelp, for Gaarder og mange av meningsfellene han omga seg med, hadde betvilt at covid-19 finnes, og at det i hvert fall ikke var farlig. Smitteverntiltakene ble sett på som totalt unødvendige. I stedet mente man at myndighetene brukte det påståtte viruset til å innføre strenge tiltak, stenge ned samfunnet – og slik få kontroll over borgerne.

Hans Kristian Gaarder nøyde seg ikke med å sitte stille og mene dette. Han var svært aktiv på nettet, blant annet på sosiale medier. I tillegg arrangerte han en lang rekke seminarer og møter om temaet, hjemme hos seg selv på Gran, i en låve, med mange inviterte.

Det gjorde han også den 26. mars. Da skal temaet ha vært «Trump, Biden og veien videre for USA og verden». Et tjuetalls biler – antallet kan være både høyere og lavere – skal ha blitt observert av naboer, stående parkert på Gaarders tomt.

Møtet var ulovlig. Det er derfor politiet etterforsker det.

Ifølge politiet skal Gaarder også ha hatt et arrangement på låven dagen etter, lørdag 27. mars.

Minst en av dem som var på det første av disse to arrangementene antas å være fra Oslo, men trolig var det mange flere.

Politiet etterforsker nå dette møtet. Så langt har arbeidet vært vanskelig. De som var der har vært svært uvillige til å dele informasjon både med politi og lokale helsemyndigheter. Dette gjør smittesporingen vanskelig, nesten umulig.

Etterforskningen, og kommunelegens undersøkelser, har imidlertid vist at flere nærstående personer til de som møttes på «Kultur-låven» hos Gaarder nå har viruset.

Det er ganske spinnvilt når folk nekter å svare på om de har deltatt på Gaarders seminar, mens det påvises at folk rundt dem er smittet. Jeg kløp meg i hvert fall i armen da dette kom frem.

En kvinne i 70-årene, også fra Gran, har i lengre tid sympatisert med Gaarders syn på korona og tiltakene. Hun deltok også på det siste arrangementet, og skal ikke ha mottatt hjelp fra helsevesenet.

Kvinnen døde søndag.

Det drives nå aktiv smittesporing i seks kommuner som følge av dette møtet: Oslo, Gran, Jevnaker, Våler, Moss og Asker.

I 2011 flyttet vi til New York, der jeg var VGs korrespondent i tre år. Før det hadde jeg ikke lagt all verdens vekt på konspirasjonsteorier og folkene som forfektet dem. Nå måtte jeg.

Det viste seg at nesten uansett hvem vi snakket med, kom temaet genmodifisert mat (GMO) opp. Alle andre temaer var mindre interessante.

Det var ikke motstanden i seg selv som fascinerte meg, det er streit nok å være imot GMO, men den altoppslukende intensiteten – og at «alle» så ut til å mene at myndighetene visste at GMO var skadelig for mennesker, men ikke grep inn.

På toppen av det hele var alle forskningsmiljøer ved alle amerikanske universiteter totalt korrumpert av hele matindustrien. Presumptivt oppegående folk kunne fastslå dette med den største selvfølgelighet – hele tiden uten noen dokumentasjon til å underbygge påstandene.

I 2013 reiste jeg til Dallas, Texas for å dekke at det var 50 år siden drapet på president John F. Kennedy. Knapt noen begivenhet i moderne tid har gjort jordsmonnet mer fertilt for å rekruttering inn i konspirasjonstenkningens verden. Og i 2013 trodde et sted mellom 60 og 70 prosent av befolkningen i USA at Kennedys drapsmann Lee Harvey Oswald enten ikke gjorde det, eller ikke var alene om forbrytelsen.

I Dallas intervjuet (vel, jeg fikk noen sitater) jeg også Alex Jones, USAs mest kjente konspirasjonsteoretiker, mannen bak blant annet nettsiden Infowars.

Hjemme i New York møtte jeg stadig demonstranter i nærheten av World Trade Center som var overbeviste om at det var USAs egen regjering som sto bak terrorangrepene 11. september.

Deretter, i 2016, valgte USA Donald Trump, som bygde mye av sitt politiske fundament på nettopp å spre konspirasjonsteorier om nær sagt hva som helst. Det begynte med påstanden om at Barack Obama ikke var født i USA, og endte med at en krystallklart valgtap i realiteten var juks.

Trump ble derfor en stor helt i konspirasjonsmiljøene ikke bare i USA, men også i Norge, han ga dem legitimitet og selvtillit.

Det er ikke overraskende at det var USAs og verdens skjebne etter Trumps tap som var tema for arrangementet 26. mars. Ingen enkeltperson har trolig betydd mer for spredning av konspirasjonsteorier enn Donald Trump.

Demonstrasjonene utenfor Stortinget på lørdagene har nå vart i noen måneder. Sist lørdag var intet unntak.

Blant appellantene som har fått ordet foran Stortinget, er flere medarbeidere i Nyhetsspeilet, nettstedet Hans Kristian Gaarder var redaktør for.

Selv om demonstrasjonen fant sted bare halvannet døgn etter at nyheten om Hans Kristian Gaarders død ble kjent, gjorde det tilsynelatende ikke inntrykk på demonstrantene.

De avsluttet med å gi hverandre en gigantisk gruppeklem. De kastet munnbindene på bålet. «Charter-Svein» var tilsynelatende blant de ivrigste.

Krimforfatter, tidligere justisminister, tidligere NRK-journalist og tidligere politifullmektig ved Oslo politikammer - Anne Holt - trakk søndag følgende hjertesukk på Facebook:

"Disse fornekterne er ikke kuriøse og til å flire av lengre. Hva var det egentlig som gikk fullstendig feil? Hvor sviktet vi? Hvor ligger ansvaret til oss andre for at noen kan gå seg så fullstendig vill i løgner og mistro? Hva i all verden skal vi gjøre med idiotiet?"

Ja, si det.

Konspirasjonsteoretikere kan dø av korona, men konspirasjonsteoriene – og viruset – lever videre. Dessverre.