– Det er fordi det er en varslet markering og politiet har en plikt til å verne om ytringsfriheten og dem som skal ha en varslet markering. Vi er der med forskjellige typer ressurser for å ivareta sikkerheten, svarer operasjonsleder Tor Gulbrandsen.

Politiet er på plass med store ressurser, men operasjonslederen kan ikke si konkret hva slags ressurser politiet har på stedet, eller hvor mange de er. Han påpeker at det er viktig for politiet å være synlige.

Operasjonslederen understreker at de vil verne om sikkerheten til alle som er på stedet. Det gjelder også sikkerheten til andre dersom demonstrasjonen skulle gå utover dem.

Politiet har vært til stede under demonstrasjonene flere helger.

Lørdag er de på plass etter en trusselvurdering, blant annet som følge av at det er en kontroversiell markering. Han kan kan ikke svare på om de anser trusselen som økende nå, men opplever at de er der med ressursene som er nødvendig.

Flere enn vanlig

Ifølge Avisa Oslos reporter på stedet, er det anslagsvis et sted mellom 100 til 200 personer til stede kort tid etter at demonstrasjonen begynte.

– Denne gruppen har demonstrert flere helger, er de flere enn vanlig?

– Ja, i det er det noe høyere antall. Hvorfor er ikke så enkelt å svare på, men vi ser at det kan ha sammenheng med at dette skal være en verdensomspennende markering, sier operasjonslederen.

Demonstrasjonen foran Stortinget er en av flere som er varslet i mange land for å markere motstanden mot nedstengningene under pandemien. I Norge er det også mange som har uttrykt sin tydelige misnøye med statsminister Erna Solberg, som selv har brutt smittevernreglene og etterforskes.

Går i dialog

– Hvordan går dette med tanke på smittevern?

– Å sørge for avstand er en arrangørs plikt og en seriøs arrangør vil forholde seg til smittevernreglene. Vi gir råd og veiledning og blir det for alvorlig, må vå gå til å opprette anmeldelser eller gi noen pålegg. Men som en seriøs arrangør, forventer vi at de følger reglene.

Status drøye 40 minutter etter at demonstrasjonen startet var at politiet ikke har tatt ytterligere grep enn råd og veiledning overfor demonstrantene, svarer operasjonslederen.

Ekspert: – Blir bare villere og villere

Forfatter, frilansjournalist og ekspert på konspirasjonsteorier, John Færseth, har jevnlig fulgt demonstrasjonene tidligere og har vært til stede i dag.

De tre talene han har fått med seg mens han snakker med AO, mener han har vært «temmelig spinnville».

– Det er nok mange som er kritiske til nedstengning, men jeg vet ikke om så mange av dem deler det budskapet som fremføres i dag.

Færseth forteller at demonstrasjonene jevnt over er blitt preget av konspirasjonsteorier, men aldri så mye som i dag.

Han forteller at en av talene han har hørt, hevdet at pandemien eller i hvert fall tiltakene vi ser nå, har vært planlagt i mange hundre år. Ifølge taleren var de som står bak tiltakene, de samme som sto bak den russiske revolusjonen og drapene på tusenvis av kristne russere. De samme menneskene skulle også være drevet av hat mot kristendommen.

– Det høres ut som han mener jødene, sier Færseth som ikke har hørt antydninger til antisemittisme tidligere.

Den andre talen handlet om frimannsideologien, som mener at staten er en kriminell organisasjon og at man derfor ikke skal overholde statens lover. Han har også hørt en appell om at det er 5G-strålingen som gjør oss syke.

– Budskapet blir bare villere og villere, sier han.

Han forteller at han har lenge vært vitne til at konspirasjonsteoretikere og høyreekstreme deltar på demonstrasjonene. I dag har han blant annet sett deltakere fra ytterste høyre.

Færseth har skrevet om demonstrasjonene i tidsskriftet Fri Tanke.

Han skriver at frykt er en sentral drivkraft innen konspirasjonstenkning, og peker ut to typer frykt som går igjen hos demonstrantene som er kritisk til vaksine og nedstengning.

– Det ene er frykten for at tiltakene som skal begrense smitte, vil endre samfunnet vårt varig i autoritær retning, eventuelt at nettopp dette er planen, skriver han.

Færseth fortsetter:

– Det andre er frykten for at vaksinene som skal bekjempe pandemien, kan vise seg langt farligere enn sykdommen. Kanskje til og med forandre selve arvestoffet vårt.

Han legger til at de sammen tegner bildet av en dystopisk fremtid, der ingen kan reservere seg mot vaksiner, mens en totalitær og globalelite tar kontroll over verdens ressurser.