Ifølge Aftenposten ble viktige beskjeder sendt på epost, ikke via systemet for krisehåndtering – og dermed kan viktig informasjon ha blitt forsinket eller ikke ha blitt fanget opp.

Beredskapssjef Ann Kristin Brunborg er uenig i deler av kritikken. Ifølge rapporten tok ikke kommunen i bruk sentrale funk­sjoner i verktøyet CIM, noe som skal ha gjort det vanskelig å etablere helhetlig, felles situasjonsforståelse.

– Der må vi ty til andre verktøy. CIM brukes til varsling, loggføring og rapportering, skriver Brunborg.