Gå til sidens hovedinnhold

Kommersielle aktører framfor egne ansatte, Robert Steen?

– Svært skuffende.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Avisa Oslo hadde 14. juli en artikkel om Oslo kommunes nedtrapping av antall ansatte på Helseetatens teststasjoner basert på spørsmål partiet Rødt har stilt byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen.

Helseetatens teststasjoner har under pandemien vært bemannet med nærmere 400 ansatte som har gjort en uvurderlig jobb i bekjempelsen av covid-19. De aller fleste av dem er midlertidig ansatt i Helseetaten, og nå har rundt 150 ansatte fått beskjed om at de mister sitt arbeidsforhold med virkning fra 1. oktober.

Byråd Steen blir i artikkelen sitert på følgende:

«Mellom 1. oktober og årsskiftet er det blant annet av beredskapsmessige hensyn behov for å ha noe kapasitet hos private aktører. Vi vet imidlertid ikke hvor stort behovet er, men det gir oss flere bein å stå på og økt fleksibilitet for innbyggerne ved at de får tilgang til testing spredt rundt i byen».

Det er ikke noe å si på at kommunen trapper ned testkapasiteten nå som det heldigvis ser ut som at vi er i ferd med å få pandemien under kontroll.

Det er derimot svært skuffende at Oslo kommune, under rødgrønt byråd, velger å avslutte arbeidsforholdene til egne ansatte, mens man prolongerer avtaler med kommersielle aktører som Dr. Dropin.

Fagforbundet i Helseetaten har fra begynnelsen av pandemien krevd at testingen i sin helhet skulle foretas av kommunens egne ansatte, i stedet for å settes ut til kommersielle aktører. Dessverre valgte Oslo kommune å gi mange av sine egne ansatte små brøkstillinger, mens man samtidig brukte 65 millioner kroner på å kjøpe testing fra private aktører i 2020.

Da vi ble kjent med at testkapasiteten skulle trappes ned, krevde Fagforbundet at kommersielle aktører måtte avvikles først og at egne ansatte må få fortsette i sine jobber så lenge det er beredskapsmessige behov. Det er ikke noe ukjent standpunkt hos arbeidsgivere at konkurranseutsetting og innleie gir mer fleksibilitet enn å holde seg med egne ansatte.

Dette er imidlertid høyresidas arbeidslivspolitikk, og stikk i strid med den uttalte arbeidslivspolitikken til det rødgrønne byrådet. Jeg har sjøl sitti på medlemsmøte med ansatte som er fortvilet og ikke veit hva de skal gjøre etter 1. oktober. De lar seg neppe imponere over at nødvendig beredskap skal ivaretas av kommersielle aktører, mens de sjøl mister jobben.

Les også

Planlegger nedtrapping: Slik blir Oslos framtidige testkapasitet

Kommentarer til denne saken