Debatten om pent eller stygt, høyt eller lavt, trangt eller åpent ruller i aviser og sosiale medier. Og godt er det at mange engasjerer seg i hvilken by Oslo skal være. Det fakkeltoget vi aldri ser utenfor Rådhuset, er alle de utenfor boligmarkedet som gjerne skulle hatt en leilighet på Løren eller Ensjø.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Byen mangler noe elementært

Siden det rødgrønne byrådet overtok i 2015, har vi hatt mye fokus på de grønne kvalitetene: Vi har gjort Torggata til en fantastisk gate, Ruseløkkveien er blitt grønn gågate foran Victoria terrasse, vi har gjennomført prøveprosjekter med grønne gater på Grønland og i Kirkegata, bygget landets fineste lekeplasser og parker, redusert biltrafikk i indre by og gjort det bedre å være gående og syklist i byen vår. Det har blitt veldig mye hyggeligere i vårt Oslo.

Selv om områder av byen vår har blitt aldri så vakre, grønne og hyggelige, mangler visse steder noe helt elementært for byliv: folk.

Mange sentrumsområder vil ha godt av mer folkeliv til alle døgnets tider. Driverne er arbeidsplasser på dagtid, rekreasjon, aktiviteter og kulturliv utenfor kontortid. Men det trengs også flere boliger: Folk som bor i og bruker nærmiljøet sitt, ikke bare besøker området i noen timer.

Synes knapt med mindre du går med nesa i sky

Kvadraturen er et sånt sted. Tidligere bodde det mange mennesker her, men mange av leiegårdene ble utover 1900-tallet omgjort til forretningsgårder. Det er ingen quick-fix å omgjøre bygningene til boliger når de fungerer så inntektsbringende som kontor- og forretningsbygg. Mye av bygningsmassen er bevaringsverdig, noe som er et hinder. Eller er det egentlig det? Det største boligprosjektet som er kommet i vår tid er Quadraturen som består av 211 leiligheter, og er en kjempesuksess.

Visste du forresten at det finnes et høyhus midt i Kvadraturen? Ikke så rart om svaret er nei. Det gamle Norol-hovedkontoret er nå hotell, og synes knapt med mindre du går med nesa i sky. Dette viser at det kan være mulig å bygge boliger i høyden, også i Kvadraturen på «innsiden» av de verneverdige fasadene. Gammelt og «nytt» sammen. På den måten kan en få mange boliger på et lite fotavtrykk. Mange boliger betyr mange mennesker som kan lage liv i gatene, næringsgrunnlag og trygghetsfølelse til alle døgnets tider.

Om vi virkelig mener at flere skal kunne komme inn på boligmarkedet i Oslo, og til og med ha muligheten til å bo sentralt, må vi tenke nytt.

Ganske mange vil bo urbant, fordi det urbane er en kvalitet i seg selv. Oslo sentrum trenger 100.000 nye innbyggere i Kvadraturen for å skape skikkelig byliv i tråd med UN-Habitats anbefaling, sier både arkitekt-kontoret og landskapsarkitekter. Dette antallet har Brussel i dag på et område som er litt mindre enn vår Kvadratur.

100.000 boliger er ambisiøst, men det er på tide å prioritere flere boliger som kan bidra med klimavennlig fortetting, urban kvalitet og folkeliv, byliv og næringsutvikling på gateplan. Vi ønsker dialog med aktører om hvordan vi kan jobbe sammen for å få til en bedre by med boliger til folk.

Forandring kan gjøre litt vondt, men vi har alle overlevd litt voksesmerter. Urbant liv er ikke et skjellsord. Vi har de siste syv årene fått bedre luftkvalitet, mindre støy, laget nye nabolag og åpnet opp arealer for mennesker.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

«Ikke lyv og skap falske bilder i salgsprospektet»

Les også

Vest i byen kan folk røyke cannabis i fred. På østkanten følger politiet med

Les også

Disse områdene i Oslo gjør folk lykkeligst

Les også

Et bevis på at grådigheten fortsetter å øke