Mannen tidlig i 50-årene møtte i Oslo tingrett tidligere i mars, tiltalt for flere brudd på veitrafikkloven etter å ha kjørt i ruspåvirket tilstand på Frogner 4. september i fjor.

Under ferden, som gikk fra Briskebyveien til Niels Juels gate, kolliderte han i et trafikkskilt og skadet åtte biler.

I tillegg var mannen tiltalt for trusler etter at han skal ha løpt etter en mann med et knust vinglass på en adresse på Majorstuen 14. november.

Åtte halvlitere

I retten erkjente han straffskyld for ruskjøring, men nektet for trusselepisoden.

Fredag falt det dom i saken. Her fremkommer det blant annet at en toksikologisk undersøkelse gjort av mannen etter kjøreturen, viser at han hadde 1,72 i promille, i tillegg til at han var påvirket av legemidler.

Selv forklarte han at han hadde drukket åtte halvlitere den aktuelle dagen. Han skulle deretter besøke en venninne, men at han satte seg i bilen for å dra hjemom og skifte.

I retten betegnet han beslutningen som «idioti» og at «at det aldri skulle skjedd».

Ferden ble til slutt stanset ved at et vitne løp etter bilen, knuste ruta og grep fatt i rattet.

«Ekstraordinær risiko»

Til diskusjon om straffeutmåling, bemerker retten at de ser «svært alvorlig» på tiltales kjøring 4. september.

«Etter rettens syn har tiltalte opptrådt på en måte som har skapt ekstraordinær risiko for materielle skader og skader på mennesker. Kjøringen skjedde sentralt i Oslo. Tatt i betraktning at det var en del mennesker i bybildet finner retten at det var ren flaks at kjøringen ikke førte til at mennesker ble alvorlig skadet som følge av tiltaltes kjøring», står det i dommen.

Videre skriver retten:

«Retten viser blant annet til at tiltalte på et tidspunkt kjørte opp på fortauet og krasjet i en vegg. Tiltalte har utvist en helt fraværende reaksjonsevne som blant annet understrekes av at han ikke stanset da vitne NN (vitnets navn, journ.anm.) dro i døren og slo i ruten mens han ropte at tiltalte skulle stoppe».

I tillegg til ruskjøringen, kommer også retten til at mannen skal domfelles for truslene med det knuste vinglasset.

Aktor i saken foreslo i utgangspunktet 100.000 kroner i bot til mannen, men retten mener at det er i overkant strengt. De konkluderer med at 60.000 kroner er tilstrekkelig størrelse på boten.

I tillegg dømmes mannen til 36 dager i fengsel og tap av førerretten i tre år.