Natt til 30. november 2020 brøt det ut kraftig brann i trehuset i Årrundveien på Årvoll. Til sammen fem personer berget seg ut fra flammehavet, som skulle vise seg å være forårsaket av den ene beboeren (22) i huset.

I slutten av november møtte den unge mannen i Oslo tingrett, tiltalt for overtredelse av den såkalte mordbrannparagrafen i straffeloven.

I tiltalen er det gjengitt hvordan han helte whisky utover gulvet på hybelen sin, før han deretter satte fyr på papirbiter. I forkant hadde han fjernet batteriet i røykvarsleren i gangen utenfor.

«En eller flere av personene som befant seg i bygget kunne lett ha omkommet dersom ikke brannen var blitt oppdaget i tide slik at brannvesenet ble varslet», mener påtalemyndigheten.

22-åringen har erkjent straffskyld.

Hoppet ut vindu

I dommen som ble avsagt tirsdag, er det beskrevet hvordan mannen la seg på sengen etter å ha startet brannen. Han «våknet» imidlertid til etter kort tid, hoppet ut av vinduet og løp rundt huset. Her traff han på en annen beboer som hadde blitt oppmerksom på brannen og kontaktet brannvesenet.

Sammen forsøkte de å varsle de andre beboerne. Blant annet brukte de brekkjern for å få opp noen dører. De forsøkte også å slokke brannen, men lyktes ikke.

22-åringen fortalte selv til politiet på stedet at det var han som hadde startet brannen.

Sårbar situasjon

I retten forklarte sakkyndige at hele huset ville ha brent ned om ikke brannvesenet hadde kommet til stedet. Det ville ha gitt overhengende fare for dødelig utfall.

Mannen selv har vært tvangsinnlagt etter pågripelsen, men retten har konkludert med at han var tilregnelig da han startet brannen.

Til spørsmålet om straffeutmåling viser retten til at brannen raskt kunne ha medført tap av menneskeliv. Samtidig har de vektlagt at tiltalte selv etter hvert forsto konsekvensene av sine handlinger, og at han deretter gjorde så godt han kunne for å avverge disse.

Oslo tingrett kommer likevel til at 22-åringen skal dømmes til fengsel i to år, men de ber også Kriminalomsorgen om å ta hensyn til hans sårbare situasjon.

I tillegg må mannen betale 8000 kroner i erstatning til huseier for egenandelen på forsikring.