Den 33 år gamle mannen ble først påkjørt og deretter skutt av politiet i Thereses gate på Bislett i 09-tiden tirsdag morgen.

Han ble kjørt til Ullevål sykehus for medisinsk behandling, men livet sto ikke til å redde.

– Vi hadde en trusselsituasjon som gjør at politiet blir kalt til stedet. Politiet kommer raskt inn i situasjonen og får iverksatt inngripen, som gjør at vi mener at vi har avverget en videre, alvorlig hendelse, sier Grete Lien Metlid, politiinspektør i Oslo politidistrikt, på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Vurderer habilitet

Metlid understreker at hun ikke kan kommentere politifolkenes handlinger på stedet, da det er gjenstand for rutinemessig etterforskning av Spesialenheten for politisaker.

– Oslo politidistrikt etterforsker avdødes handlinger. Det etterforskes nå som drapsforsøk, der han har status som siktet. Drapsforsøket går mot både polititjenestepersoner og personer som var i området, og som var årsaken til at politiet ble tilkalt, sier Metlid.

I tillegg til to politifolk har minst én sivil person status som fornærmet. Statusen til en fjerde person er også oppe til vurdering, utdyper Metlid overfor Avisa Oslo.

Hun forteller videre at Oslo politidistrikt i fortsettelsen vil vurdere sin habilitet i etterforskningen, all den tid det var personell fra politidistriktet som både er fornærmet og løsnet skuddene som tok livet av 33-åringen.

– Det er det igangsatt et arbeid på, og vi har løftet spørsmålet til statsadvokaten. Per nå er det vi som holder i etterforskningen, til det er avklart, sier Metlid.

Mannen som ble skutt er godt kjent for politiet fra tidligere. Som Avisa Oslo tidligere har omtalt, ble han i desember i fjor dømt til tvungent psykisk helsevern for blant annet drapsforsøk på Ankerbrua på Grünerløkka i 2019. Han er også straffedømt i 2015 og 2018.

Permisjon siden mandag

Da situasjonen på Bislett oppsto tirsdag morgen, var 33-åringen under behandling og oppfølging av psykisk helsevesen etter dommen i fjor, opplyser Metlid.

– Vi vet at han var på en kortvarig permisjon fra helseinstitusjon da denne hendelsen skjedde i dag. Permisjonen skal ha startet i går, men noe mer enn det kan jeg ikke gå inn på, sier politiinspektøren.

Metlid vil ikke gå nærmere inn på hvilken helseinstitusjon mannen fikk behandling ved, men bekrefter at han i forbindelse med permisjonen hadde tilhold på en adresse i Bislett-området.

Hun ønsket ikke å kommentere om han var underlagt noen form for meldeplikt for politiet i tilknytning permisjonen.

Parallelt med at han var underlagt tvungent psykisk helsevern, hadde også politiet en pågående utlendingssak mot ham med tanke på utvisning.

– Ut ifra det jeg er kjent med, er det konkludert med at han opprinnelig er fra Kasakhstan. Det skal vi ytterligere ettergå, sier Metlid.

Avisa Oslo kjenner til at mannen har bodd, studert og jobbet i Norge i en årrekke.

Politimann skadet

Foreløpig er det uklart hva som er foranledningen til at 33-åringen skal ha truet personer med kniv på Bislett.

– Motivet for mannens handlinger er det for tidlig å konkludere med. Vi etterforsker alltid bredt, men med historikken hans, kunnskapen vi har om ham og at han er dømt til tvungent psykisk helsevern, gjør at det er helt naturlig å se videre på. Gjennom etterforskningen er denne teorien styrket, sier Metlid.

Ifølge vitner på stedet skal mannen flere ganger ha ropt «Allahu akbar» mens han opptrådte truende med kniv. Politiet har ved flere anledninger kommentert at det ikke er noe som tyder på at det dreier seg om et terrorangrep, men en enkeltstående hendelse.

Det gjentok også Metlid på pressekonferansen tirsdag ettermiddag.

En polititjenestemann ble skadet i forbindelse med konfrontasjonen med den 33 år gamle mannen. Ifølge Metlid går det bra med ham.

– Han er under god oppfølging, sier hun.