– Jeg synes det er utrolig provoserende. Raymond (Johansen. red. anm.) sier at det er viktig å hjelpe små og mellomstore bedrifter, men når kompensasjon skal deles ut, går mesteparten til de store aktørene og de som selger mest alkohol, sier Jan Thomas Nybak.

Nybak eier restauranten Bindaas. Utestedet i Torggata skiller seg ut i kraft av det karakteristiske makak-maleriet (en ape betraktet som hellig i deler av India) på veggen, og ved å satse på kombinasjonen indisk street food og kvalitetsøl.

Dessverre var også timingen for oppstarten relativt unik.

Med Nybaks egne ord var datoen 1. mars 2020 «tidenes dårligste tidspunkt», og når kommunen har fått statlige kompensasjonsmidler tiltenkt koronarammet uteliv som helt eller delvis har falt utenfor statlige ordninger, har Bindaas i liten grad blitt prioritert.

«Knapt to måneders husleie»

Den første runden falt restauranten helt utenfor. Oslo prioriterte serveringssteder som hadde meldt inn forventet alkoholomsetning før datoen Bindaas ble grunnlagt. Så fulgte to runder med minstebeløpet 60.000 kroner, før Bindaas fikk 95.000 i fjor sommer.

Det er knapt to måneders husleie, sier eieren Nybak til Avisa Oslo.

Avisa Oslo intervjuer Nybak godt inne i den 22 måneden med husleier under koronapandemien, og på et tidspunkt der Bindaas og mange andre små utelivsaktører kjemper for sin overlevelse.

Dermed blir de 160 nye millioner kronene kommunen skal dele ut svært viktige.

Vi håper at en del av disse kan øremerkes oss og andre små utesteder som helt eller delvis har falt utenfor tidligere, lyder Jan Thomas Nybaks bønn til bystyret.

Foreslår øremerkede millioner

Avisa Oslo har forelagt byrådsleder Raymond Johansen kritikken fra Nybak. Han henviser avisa til næringsbyråd Victoria Evensen.

Hun sier til Aftenposten at kommunen har endret kriteriene for ordningene sine - nettopp for å sikre de små stedene. Her framhever hun at byrådet ønsker å se på totalt inntektstap, ikke alkoholomsetning. Byrådet vil også ta utgangspunkt i omsetningsfall fra mellom november og desember i fjor for å sidestille gamle og nye bedrifter.

– Vi har satt et maksbeløp på én million kroner. Hadde vi ikke hatt et slikt tak, ville de store stukket av med en betydelig større del av potten. Et slikt tak har også gjort at små steder får kompensert en større prosentandel av tapene sine enn de større, sier næringsbyråden.

Gitt at Oslo Rødt får viljen sin, blir det imidlertid endringer på det byrådet har foreslått.

Fylkeslagets leder Siavash Mobasheri sier at partiet under morgendagens bystyre kommer til å foreslå å øremerke 69 millioner kroner. Beløpet skal gå til en ventilordning for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor statlige og kommunale ordninger.

Det er rimelig at dem som har gått glipp av ordningen de siste fem gangene bør få en stor andel av totalsummen, sier Mobasheri til Avisa Oslo.


Ber byrådet ta seg tid

Mobasheri frykter en fattigere by dersom små og mellomstore utesteder bukker under grunnet manglende kompensasjon.

Det tror jeg ikke noen i bystyret ønsker, sier Rødt-politikeren, som understreker han at det handler om menneskeskjebner og folks arbeidsplasser.

Samtidig er torsdagens bystyremøte hasteinnkalt.

Bakgrunnen for hasteinnkallingen er at Frp mener at situasjonen i utelivet og hotellbransjen er så prekær at kompensasjonssaken må behandles raskt, slik at de hardt pressede bransjene får støtte snarest mulig.

Hvor kritisk er det at de rundt 160 millionene utbetales raskt?

Jeg er enig i at midlene bør utbetales raskt, men det er veldig viktig for de små og mellomstore bedriftene at kompensasjonen blir rettferdig. Derfor mener jeg at bystyret bør instruere byrådet til å sørge for dette, sier Oslo Rødt-leder Siavash Mobasheri.

– Må være forsiktige

Det ligger ikke an til noe Rødt-flertall i bystyret. Høyres Per-Trygve Hoff, som er nestleder i bystyrets finansutvalg, sier at hans parti ønsker rask bistand til næringene som sliter.

– Da må vi være forsiktig med nye forsinkende krav til fordelingen denne gangen. Men Høyre ønsker også å fange opp bedrifter som har falt utenfor tidligere utdelinger, og foreslår derfor tilføyelser til byrådets forslag om dette for midler som tildeles i denne omgangen, svarer Hoff da Avisa Oslo tar kontakt.

Høyre forespeiler forslag som ikke er like rigide som Rødts, men som har noenlunde samme formål.

– I tillegg foreslår vi at hensynet til disse bedriftene må innarbeides i senere tildelinger, inklusive midlene som kommer fra Stortinget den 26. januar, sier Per-Trygve Hoff.

Viser til at 500 nye millioner skal fordeles

– FrP er også kritiske til innretningen på denne kompensasjonsordningen. Midlene ble bevilget av Stortinget i desember og bystyret burde vært involvert i innretning mye før, mener Frps Lars Petter Solås.

Også han legger vekt på raskest mulig utbetaling av midlene som skal behandles i morgen, og deler Høyres syn på at fremtidige kompensasjonsordninger må innrettes bedre.

Samtidig påpeker Solås at Stortinget denne uken behandler en ny krisepakke.

– Der foreslås det en ytterligere pott på 500 millioner til kommunal krisestøtte til næringslivet. Det er fra den potten vi må sørge for at restauranter som Bindaas får det de trenger til å redde arbeidsplassene, mener Frps Lars Petter Solås.