Oppslutningen på 37,1 prosent er en framgang på 5 prosentpoeng for Høyre siden siste måling i desember, skriver Aftenposten. Bedre oppslutning har ikke partiet hatt siden starten av 80-tallet.

For byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er tallene langt fra like hyggelige. Under Johansens «regjeringstid» har partiet blitt halvert fra 32 prosent i kommunevalget i 2015 til 16 prosent nå, ifølge målingen gjort av Norstat.

Dersom dette skulle bli resultatet på valgdagen, vil det bli det klart dårligste resultatet for Ap på 50 år, ifølge valgforsker Bernt Aardal.

Målingen viser også at det er flertall for byrådsskifte, men at det er jevnt. De borgerlige partiene kaprer 30 mandater, mot 29 for byrådspartiene og Rødt.

For de øvrige partiene ser målingen slik ut:

  • Frp 5,4 (-)
  • MDG 9,1 (-3,9)
  • Venstre 7 (+0,8)
  • SV 12,4 (+2,2)
  • Rødt 7,8 (-0,6)
  • KrF 1,3 (-0,2)
  • Sp 0,4 (-0,5)
  • Andre partier 2,7 (-1,6).

714 personer er spurt i målingen som ble gjort mellom 7. og 9. mars. Feilmarginen er ikke oppgitt.