Det sier Oslo AUFs leder Varin Hiwa til Avisa Oslo.

Hun står på Youngstorget med Viktor Hegerberg, som er Sosialistisk Ungdoms (SU) valgkampansvarlige i Oslo, og Oslo Rød Ungdoms (RU) leder Agnes Rudd. De snakker om det Unge Høyre-frontede initiativet om å stanse de fysiske skoledebattene i Oslo.

– Vi ser at det har kommet smitte på flere av skolene etter debattene vi hadde i forrige uke. Vi skulle veldig gjerne deltatt i skoledebattene fysisk, men dessverre må vi søke digitale løsninger, sa Oslo Unge Høyres leder Hassan Nawaz til VG.

Nawaz fikk støtte fra KrFU, Unge Venstre, Senterungdommen, FpU og Grønn Ungdom. AUF, SU og RU er imidlertid ikke begeistret.

De viser til et klart og tydelig råd fra Utdanningsetaten, som fastslår at Oslos skoler «kan gjennomføre fysiske paneldebatter for hele skolen, hvis de er på grønt nivå».

– Skaper en unødvendig frykt

– Vi har faglige råd fra kommunen om at det er opp til skolene å ta vurderingen, og hvis skolene mener det ikke er smittefare, bør de ha muligheten til å ha debatt, sier AUFs Hiwa, som mener det er dobbeltmoralsk at ungdomspartier som deler ut mat til velgere ikke vil ha fysisk skoledebatt.

RU-politikeren Rudd refser også måten de andre partiene har valgt å gå fram på. Særlig retter hun pekefingeren mot Unge Høyre.

– Unge Høyre har hatt ansvaret for skolevalgkampen i år. De har ledet møter med alle ungdomspartiene for å få til en ryddig og smittevernvennlig skolevalgkamp som mulig, og velger nå å gå mot vedtakene vi har blitt enige om. I stedet for å kalle inne til et felles møte, ringer de rundt til hver enkelt fylkesleder og skaper en mest mulig uoversiktlig situasjon.

– Mange av de videregående skolene er på grønt nivå. Det vil si at det ikke er mye smitte på disse skolene. Da blir det feil å sende ut en mail om avlysning med begrunnelse i smittevern. Det skaper en unødvendig frykt, sier Victor Hegerberg.

– Men er det en ideell situasjon hvis dere møter motdebattanter som egentlig ikke vil være der?

– Det er viktig å si at vi ikke tvinger noen til å komme. Vi vil at ungdomspartiene som er komfortable med det, kan komme. Hvis Unge Høyre ikke er komfortable med det, tvinger vi ikke dem til å møte opp, sier Varin Hiwa.

– Har bare gitt uttrykk for vår bekymring

– Vi har sagt klart og tydelig ifra om at vi ikke kommer til å nekte å delta i debatter. Vi krever ingen avlysning, men har bare gitt uttrykk for vår bekymring. Vi ønsker debatt, men vil vri det over til digitale alternativer, sier Unge Høyres leder Hassan Nawaz til Avisa Oslo.

Han er enig i at det ikke er ungdomspartienes jobb å bestemme tiltaksnivå ved skoler.

– Men vi må si ifra om vi opplever at skolevalget utgjør en smittefare for elever, ansatte og våre egne medlemmer, uttaler imidlertid Nawaz, som også sier at Unge Høyre selv har opplevd et smittetilfelle etter en debatt.

Unge Høyres leder understreker at AUF, SU og RU ble spurt om å være med på den tverrpolitiske bekymringsmeldingen, men takket nei. På spørsmål om det er ungdomspartienes jobb å risikovurdere situasjonen på skolene, understreker Nawaz igjen at han mener de har en plikt til å si ifra når de er bekymret.

– Det er ikke vårt ansvar å planlegge hvordan type smittevern det skal være på de forskjellige skolene. Det er Utdanningsetaten som i dialog med kommuneoverlegen foreslår retningslinjer for skolevalgkampen. Det er dette vi har tatt som utgangspunkt for vår tverrpolitiske bekymring etter skolebesøk med påvist smittetilfelle og karantene, presiserer Hassan Nawaz.

Frykter dårligere debatt

SU, RU og AUF frykter på sin side at avlysninger av fysiske debatter på ulike skoler grunnet initiativet fra de andre ungdomspartiene vil føre til at viktige problemstillinger ikke tas opp.

– På Stovner ville man for eksempel snakket mye om rasisme. Det samme ville kanskje ikke skjedd på Ullern. Elevene mister også sin mulighet til å sette preg på debatten – ved å ta opp saker og stille spørsmål, sier Oslo RU-politikeren.

– For demokratiet og demokratiopplæringen, er det utrolig viktig at førstegangsvelgere og ungdom i Oslo får mulighet til å være i kontakt med de ulike partiene og lære om politikk. Dermed er det utrolig synd å avlyse skoledebatter på hver enkelt skole, vektlegger SU-politikeren Hegerberg.

Kan fortsatt stille spørsmål

– Alle ungdomspolitikere trenger å møte elever, selv om vi står i en pandemi. Jeg er glad for at vi kan lene oss på Utdanningsetaten og fortsatt ha skoledebatt der skoler kan stille direkte spørsmål selv om den er digital, sier Hassan Nawaz til Avisa Oslo.

Konfrontert med Hiwas påstander om dobbeltmoral, svarer Oslo Unge Høyres leder at hans parti har hatt stand der de har delt ut et begrenset antall pølser på Karl Johan med godt smittevern, munnbind og plasthansker.

– Er det å holde fysisk skoledebatt noe verre enn å dele ut pølser?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det spørsmålet. Å dele ut noen pølser er ikke sammenlignbart med å delta på en skoledebatt med flere hundre elever, sier Hassan Nawaz, som opplever at RU, SU og AUF feilaktig setter spørsmålstegn ved motivene til Unge Høyre og de andre partiene som er bekymret.

– Dette er en tverrpolitisk bekymring. AUF, SU og RU har blitt spurt og svarte nei – før vi tok kontakt med skolene. AUF ønsket et møte med partiene og etaten dagen etter, men vi hørte aldri fra dem siden. Vi opplever egentlig ikke at AUF ønsker å samarbeide, når vi foreslo dette, så var responsen fra AUF at vi ungdomspartier skyver smittevern foran oss fordi vi ifølge dem er dårlig forberedt. Det sårer, sier Nawaz.

Gjennomførte fysisk debatt

Elvebakken videregående skole er blant skolene som har valgt å avholde en fysisk debatt. Debatten ble avholdt i dag, og rektor Camilla Hauren Leirvik sier til Avisa Oslo at smittevernet ble godt ivaretatt underveis.

– Vg3 er nå i utgangspunktet vaksinerte, og det var derfor naturlig at det var klasser fra dette trinnet som deltok fysisk i salen. Vi gjennomførte et elevdrevet arrangement som ble streamet til alle klasserommene, og vi hadde 150 VG3 elever i salen. Paneldebattantene gikk inn bakveien, og det var hele tiden lagt til rette for god avstand til hverandre, sier Leirvik.

Hun understreker at hennes skole har fått mye erfaring med risikovurdering underveis i pandemien, og mener en slik Elvebakken VGS arrangerte mandag også ville latt seg gjennomføre på gult nivå.

Ble overrasket

Leirvik skulle ønske at ungdomspartiene som er imot de fysiske debattene hadde valgt en annen fremgangsmåte.

– Jeg ble overrasket, sier Leirvik om da hun leste om motstanden deres i mediene, for så å motta en e-post.

Elvebakken-rektoren skulle gjerne sett at Unge Høyre og de andre partiene heller hadde tatt kontakt med skolene først, og at kommunikasjonen kom via koordinatoren som jobber med og organisere skoledebattene.

– Skoledebattene burde vært risikovurdert som enkeltstående arrangement. Dersom ungdomspartiene hadde tatt kontakt med oss i forkant kunne vi gått gjennom planlagt smittevern, gjerne i samarbeid med bydelsoverlegen, før en avgjørelse om å ønske avlysning ble tatt, sier Camilla Hauren Leirvik til Avisa Oslo.

Da Avisa Oslo tar kontakt med Unge Høyres Hassan Nawaz angående sitatene fra Elvebakken-rektoren, sier han at han ble kontaktet av pressen – ikke omvendt.

– Jeg var ikke innstilt på at dette skulle bli en nyhetssak, og hadde planlagt å kontakte skolene før bekymringen vår ble kjent.