– Det er positivt at byrådet endelig tar grep, men dersom forslaget blir stående vil det være en katastrofe for hundretusenvis av dem som bruker elsparkesykkel, begynner Voi-sjef Christina Moe Gjerde.

Byrådet gikk ut søndag kveld og presenterte en rekke tiltak de vil innføre i byen.

Spesielt et foreslått makstak på 8000 elsparkesykler i byen får henne til å reagere.

– Uforståelig

– Taket på 8000 elsparkesykler virker uforståelig. Byrådet bør heller gjennom anbud begrense antall utleiere, og stille krav til at elsparkesyklene er i bruk og ikke står stille. 50 prosent av Vois elsparkesykler blir brukt mer enn ti ganger om dagen, hvis solide utleiere gjør jobben sin kan vi redusere antall sykler med en tredjedel uten at det går utover tilbudet, mener Moe Gjerde.

Hun stiller videre spørsmål ved reguleringene når elsparkesyklene bidrar til at folk kommer seg rundt på en miljøvennlig måte, og kutter utslipp.

– I løpet av en dag gjennomføres det over 100.000 turer i Oslo og det øker hver uke. Vi har hatt en økning på 300 prosent mot fjoråret, selv med økt konkurranse i markedet. Folk vil ha flere elsparkesykler, ikke færre.

Lovforslag åpner ikke for anbud

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), peker på at Oslo og flere andre kommuner har jobbet for å få mulighet til å regulere elsparkesyklene i flere år. Hun mener sparkesykkelkaos har skapt problemer for mange som bor i byen, spesielt eldre, rullestolbrukere og svaksynte.

– Grunnen til at vi kommer med dette nå, er at det ligger et forslag til ny lov til behandling på Stortinget. Vi har ikke mulighet til å regulere før det er vedtatt, sier hun til NTB.

Berg mener at regulering er nødvendig fordi aktørene ikke har tatt nok ansvar selv, men anbud, som Voi-sjefen foreslår, åpnes det ikke for i lovforslaget som ligger til behandling i Stortinget.

Tiltakene som byrådet vil innføre er avhengig av at Stortinget gir kommunene lov til å regulere markedet. De nye reglene vil i så fall tre i kraft i august.

  • Et tak på 8000 elsparkesykler i byen.
  • Byen deles inn i geografiske soner.
  • Utleierne må følge kommunens krav til plassering av små elektriske kjøretøy.
  • Nattestenging mellom 01.00 og 05.00 alle dager.
  • Alarmfunksjoner må være slått av mellom 20.00 og 07.00 natt til hverdager, og helt fram til 09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.
  • Det bestemmes midlertidige og permanente digitale soner med tanke på regulering av plassering, forbudt mot plassering, bruksforbud og hastighetsbegrensning.
  • Selskapene må fortløpende fjerne, flytte og rydde kjøretøy som hindrer framkommelig eller står utenfor den tildelte sonen.
  • Selskapene må betale et gebyr som dekker kommunens utgifter med ordningen.
  • Kjøretøyene skal være utslippsfrie. Kravet vil gjelde fra 1. april 2023.

Slik bruker du elsparkesyklene riktig