– Jeg har bodd og vokst opp på Mortensrud hele livet, og det å gjøre noe med området var en av grunnene til at jeg meldte meg inn i politikken, men som også er årsaken til at jeg står her jeg står. Jeg ville forbedre området jeg kom fra, fordi jeg så vi ikke ble prioritert. Jeg håper alle i hele salen, uansett parti, tar en runde med oss selv og spør oss selv; har vi gjort nok for denne delen av byen?

Slik lød tiraden fra Høyres bystyrepolitiker Mehmet Kaan Inan under onsdagens bystyremøte.

– Det gjelder oss i Høyre, det gjelder Ap, det gjelder alle partier. Svaret på det er nei, avsluttet Inan.

Ubrukte midler

Aftenposten omtalte onsdag manglende bruk av penger i Oslo sør-satsingen.

Oslo sør-satsingen er et samarbeid mellom kommunen og staten ment for å styrke nærmiljøene i Søndre Nordstrands utsatte områder og gi bedre tjenester innen oppvekst, utdanning og sysselsetting.

Det er flere problemer å ta tak i. Eksempelvis har bydelen en arbeidsløshet på 30 prosent av befolkningen mellom 30 og 59 år gamle, mens 35 prosent av befolkningen ikke har fullført videregående skole.

Aftenposten beskrev flere år der satsingen ikke klarte å bruke opp alle de avsatte midlene. Hittil i år står 51,5 millioner kroner igjen ubrukt, ifølge avisa.

Utfordret byråden

Altfor dårlig, mente Mortensrud-politikeren Mehmet Kaan Inan.

– Oslo sør-satsingen skal få folk i jobb, skape trygge og gode bomiljøer i bydelen, få flere til å fullføre videregående og masse mer. Resultatet etter snart fire år er at store deler av pengene står i en kommunal sparekonto og ikke blir brukt, sa Inan, for så å fortsette:

– Vi kan ikke fortsette at de sitter og planlegger og planlegger, nå er det nok. Har byråden tenkt til å gjøre noe for at midler som faktisk går til Oslo Sør faktisk brukes, og vil hun stoppe den retningen satsingen har hatt de siste årene?

Regner med å ta igjen etterslepet

Spørsmålet ble besvart av byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG).

Hun sa seg enig i problemstillingen Inan tok opp, og understreket at folk ikke skal vokse opp i Oslo og føle seg utrygge.

Samtidig understreket hun viktigheten av planlegging og sikring av at prosjekter faktisk traff reelle behov. Denne kartleggingen har ført til et etterslep på fordelte midler, ifølge byråden.

– Vi regner med at de fleste av midlene blir fordelt i løpet av noen uker, og regner med at bare 6 millioner står ubrukt ved enden av året, uttalte Hanna Marcussen.

– Vi ligger an til å få brukt over 100 millioner kroner i år, sa Marcussen.

Ganske trygg på riktig pengebruk

Venstres Hallstein Bjercke påpekte at Aftenposten-artikkelen viste at områdesatsingen hadde hatt fire år med mindreforbruk.

Han syntes det var betenkelig at byråden nå lovet å bruke opp alle midlene – rett etter omtale i pressen. Deretter spurte han om byråd Marcussen faktisk kunne forsikre om at de kom til å bruke opp pengene på en god og klok måte.

Her viste byråden igjen til at prosjektet har brukt flere år på kunnskapsinnhenting, tjenesteutvikling og kvalitetssikring av delprosjekter.

– Jeg er ganske trygg på at vi bruker pengene på de riktige prosjektene, sa byråd for byutvikling Hanna Marcussen.