Like før jul i 2020 var 13 år gamle Dhenujen Yogathas ute med venner, da han ble påkjørt av en bil i høy hastighet i Maria Dehlis vei på Haugenstua.

Bak rattet satt en ruset sjåfør (32), som ni dager tidligere hadde mistet førerkortet da han ble funnet sovende og ruset i bilen.

25. mai ble han dømt til fengsel i to år og to måneder, for uaktsomt drap, ruspåvirket kjøring, for å ha stukket av fra stedet, uaktsom kjøring, kjøring uten gyldig førerkort og for å ha inntatt GHB etter kjøringen.

Han mistet også førerkortet på livstid, samt at han må betale 162.500 kroner i oppreisningserstatning til hver av foreldrene.

Nå har 32-åringen anket dommen, både på straffeutmålingen og skyldspørsmålet.


Kastet 40 meter gjennom lufta

Sjåføren har erkjent at det var han som kjørte på Dhenujen, men nekter straffskyld. I retten forklarte han at han så noe på siden av bilen, men at han trodde de som var der hadde sett ham.

Han traff gutten med en fart på minst 64 km/t, selv om fartsgrensen på ulykkestidspunktet var 50 km/t. Så stakk han fra stedet umiddelbart.

Dhenujen ble som følge av sammenstøtet kastet opp i lufta, før han landet i motsatt kjørefelt rundt 40 meter unna og påkjørt på nytt.

Sjåføren som kom i motgående kjørefelt rakk ikke å reagere før Dhenujen landet foran bilen hans.

13-åringen døde dagen etter på sykehuset, som følge av skadene han fikk fra den første påkjørselen.

Da saken gikk i tingretten i starten av mai var Dhenujens familie til stede hver dag. Det var første gangen de traff sjåføren.

– Han har selvfølgelig rett til å anke, men for familien er det leit at de ikke kan få sette et punktum for saken. Blir det en ankesak i lagmannsretten håper de imidlertid at retten idømmer en enda strengere straff. Familien føler selv veldig sterkt på, samt at de har fått mange tilbakemeldinger fra andre, om at straffen er for lav. Anken kan også gi høyere domstoler mulighet til å markere at denne type adferd må straffes strengere, sier bistandsadvokat Silje Elisabeth Steenvaag.

– Forutsetningen er feil

Aktor i saken, politiadvokat Bente Vengstad, sier til Avisa Oslo at hun forventet at sjåføren ville anke.

– Det var forventet fordi han fikk en forholdsvis streng straff. Så får lagmannsretten si hva de mener om saken, sier Vengstad.

Selv la hun ned påstand om 14 måneders fengsel. Tingretten mente derimot at det var for lavt «i lys av de sterke allmennpreventive hensynene og tiltaltes subjektive skyld».

Det har ikke lykkes å få en kommentar fra sjåførens forsvarer, Harald Fjeldstad. Da dommen falt sa han derimot følgende til avisa:

– Han synes det er underlig at han ikke har blitt trodd på noen ting som handler om beregning av fart og avstand. Vi mener at det ikke er helt klart eksakt hvor han ble påkjørt, som igjen kan utgjøre en forskjell på for eksempel hva slags fart man legger til grunn at han har hatt, sa Fjeldstad.

Han poengterte at det ikke er noen tvil om at det var hans klient som kjørte på 13-åringen.

– Det er en streng straff, men vi mener at forutsetningen er feil. I sitt første avhør sa han at han kjørte mellom 50 og 60 km/t, og det har retten sett helt bort fra. Det mener vi er feil, sa Fjeldstad.