Følg høringen direkte øverst i saken.

Det aktuelle prosjektet skal stå klar i 2028 og går ut på å frakte vann fra Holsfjorden til hovedstaden.

Oslos nye reservevannløsning ligger an til å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne, og har derfor kalt inn til en høring.

«Dette er en alvorlig kostnadsoverskridelse, og høringen kreves fordi opposisjonen ønsker mer informasjon om hvilke forhold som har ført til overskridelsen, hvordan byrådet har holdt seg orientert og involvert i prosjektet, hvordan byrådet og etaten har sørget for kostnadskontroll i prosjektet, og om hva slags informasjon byråden har hatt til hvilken tid om disse forholdene», skrev Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg i kravet om høring.

To sentrale spørsmål

Flere partier på rådhuset har varslet at de vurderer å fremme mistillitsforslag mot ansvarlig byråd Lan Marie Berg (MDG).

Milliardsprekken i seg selv, som byrådet har sagt først og fremst kommer av prisvekst i byggebransjen, er en viktig årsak til dette.

Under onsdagens høring blir imidlertid informasjonsplikt og hvordan Berg håndterte prosjektet etter at kostnadsøkningen ble kjent for henne svært sentralt.

– Da hun holdt bystyret i mørket, fratok hun bystyrets mulighet til å agere. Dermed blir spørsmålet om når hun burde orientert oss viktig. Like viktig er hvilke Berg foretok seg da hun fikk løpende unformasjon om kostnadssprekken og hvordan hun fulgte opp det ansvaret hun har som øverste ansvarlig for prosjektet, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke til Avisa Oslo.

Freder ikke Berg

Bjercke understreker at et mistillitsforslag er et svært alvorlig grep og at Venstres gruppe må ta stilling til det etter høringen.

Om opposisjonen velger å fremme mistillit, kan de få flertall dersom Rødts fire bystyrepolitikere også støtter forslaget.

– Ingen byråd er noen gang fredet, og vi har like forventninger til enhver byråd og hvordan de håndterer sitt verv, sa gruppeleder Eivor Evenrud til Aftenposten i går.

Til Avisa Oslo forklarer Evenrud at det viktigste for hennes parti blir å få rede på hva byråden har fått vite og hva hun foretok seg når hun fikk vite det.

BAKGRUNN:

Byråd Berg har tidligere lagt vekt på behovet av å kvalitetssikre informasjonen gitt til bystyret. Da hun ble spurt av VG om hun vurderte å trekke seg, svarte hun på følgende måte:

– Nei, det har jeg ikke. For her ser vi at det, som også Holte Consulting mener, ikke var mulig å vite at det hadde vært en kostnadsøkning i markedet da bystyret gjorde sin investeringsbeslutning.

Dette konkluderte rapporten

Avisa Oslo fikk i forrige uke innsyn i Holte Consultings rapport på over 100 sider om det aktuelle prosjektet. Rapporten trekker følgende slutninger:

  • Prosjektorganisasjonen er for tynt bemannet i enkelte roller, sett i lys av kompleksiteten, utstrekningen og avhengigheten av nøkkelpersoner. Organisasjonen er sårbar ved frafall, og den lange prosjektperioden understreker dette. Dette øker risikoen i prosjektgjennomføringen.
  • Ytterligere identifiserte kutt har varierende grad av realisme. Potensialet for kutt bør være større enn det som er identifisert for et prosjekt av denne størrelsen. Fremdriftsplanen er realistisk, men den har for liten slakk mot sluttfristen og er dermed svært sårbar for forsinkelser.
  • Total slakk er ett kvartal, og dette er for lite til å håndtere endringer i tidsplanen på en betryggende måte. Den korte slakken vil fort bli spist opp dersom det oppstår forsinkelser der det er avhengigheter mellom entreprisene fram mot sluttdato. Det var vanskelig å fange opp markedsutviklingen som bidro til kostnadsøkningen i forkant.
  • Prosjektorganisasjonen bør økes. Manglende vurdering av usikkerhetene i prosjektet gjør at kostnadsrammen som ble beregnet, ikke er realistisk.

Avisa Oslo følger høringen når den starter klokka 12.