Gå til sidens hovedinnhold

Kjempeprosjektet står stille - kan komme krav mot kommunen: - Vi føler oss forledet

Oslo Idrettskrets og Bækkelaget Sportsklubs Campus Ekeberg-prosjekt er blitt kraftig forsinket. Om saken ikke behandles før sommeren kan det komme et krav mot Oslo kommune.

– Vi føler oss forledet til å bruke penger på å realisere kommunale behov uten at kommunen gjør sin del av jobben, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.

Uttalelsen til Avisa Oslo kom foran dagens bystyremøte.

Der tar Oslo Høyre opp prosjektet idrettskretsen og Bækkelagets Sportsklub (BSK) oppgir å ha brukt 150 millioner kroner på.

Ifølge Brekke begynte arbeidet med nye skolelokaler på Ekebergsletta i 2017. Brekke sier at kommunen viste stor interesse for prosjektet.

Han viser til forhandlinger med Utdanningsetaten.

– Vårt inntrykk var at skolebehovet var stort og at det hastet å få det ferdig til skolestart 2022, sier Brekke.

– Helt uforståelig

Men høsten 2020 gikk – uten at det kom noen politisk sak.

– Vi har jobbet med veldig klare forsikringer om at dette prosjektet var ønsket og at det ønskes fortsatt. Derfor er vi fortvilet over at kommunen bruker så lang tid, sier Brekke.

Han opplyser at idrettskretsen og BSK sitter igjen med store ubetalte summer. Grunnet endringer i markedet kan ytterligere forsinkelse også bidra til merutgifter – i og med kostnader og andre faktorer ved prosjektet må analyseres på nytt.

Derfor håpet Brekke foran dagens bystyremøte at bystyret ville vedta at kommunen stiller som lånegarantist og at de vil inngå en festeavtale om den aktuelle tomta.

Oslo Idrettskrets ønsker også at kommunen inngår en 40 år lang leieavtale med kommunen, men de mener at dette kan utsettes dersom kommunen har betenkeligheter med dette.

– Dagsavisen har skrevet mange artikler om etterslepet på skolelokaler i Oslo. Her er et prosjekt som bare kan settes i gang. Derfor er det helt uforståelig at kommunen selv skaper forsinkelser, sier Magne Brekke til Avisa Oslo.

Juridiske betenkeligheter

Brekke sier også at det kan bli aktuelt at entreprenøren, som har jobbet med prosjektet, vil fremme et krav gjennom Oslo Idrettskrets dersom bystyret ikke foretar seg noe før sommeren.

Høyres Anne Haabeth Rygg tok opp saken under dagens bystyremøte.

-Jeg er urolig for Campus Ekeberg. Dette er et utrolig flott prosjekt hvor kommunen samarbeider med idretten om å realisere et fantastisk anlegg, innledet Høyres Rygg.

- Veldig lei meg

Deretter viste hun til et brev byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sendte oppvekst- og utdanningsutvalget tirsdag.

Der viste hun til «alvorlige juridiske innvendinger» ved å inngå en leieavtale på 40 år, slik kommunen har vært i samtale med motparten om.

– Vi vurderer at det bl.a. vil være nødvendig med en notifisering til ESA EFTAs overvåkingsorgan (et EU-organ som blant annet sørger for at Norge etterlever EUs konkurranseregler) og andre prosesser for å komme i mål med leieavtalen, het det i notatet.

Rygg lurte imidlertid på hvilke elementer som gjorde at det var nødvendig med en ESA-notifisering.

Hun lurte også på om det var mulig å sende saken til bystyret på tross av forbeholdet ESA-notifiseringen innebærer.

– Jeg er også veldig lei meg for at vi har kommet dit vi har kommet, presiserte Inga Marte Thorkildsen.

- Nødt til å se det i sammenheng

– Det var derfor jeg med tungt hjerte oversendte et notat med informasjon om alvorlige juridiske innvendinger mot et prosjekt vi politisk synes er fantastisk, fortsatte Thorkildsen.

Thorkildsen understreket at det er svært viktig at viktig at Oslo kommune har det juridiske på plass før de inngår en 40 år lang leieavtale.

- Jeg er sjokkert at byråden nå varsler at hele prosjektet skal utsettes et år. Hvorfor kan ikke byrådet fremme festeavtale for BSK og garantisak som et minimum, spurte KrF-politiker Espen Andreas Hasle.

- Vurderingen er at det ikke tar seg gjøre, men at vi er nødt til å se det i sammenheng, svarte byråd Inga Marte Thorkildsen.

Halse viste også til at Oslo Idrettskrets og Bekkelaget Sportsklubb har hatt 125 forhandlingsmøtet med utdanningsetaten og fått lovnader om fremdriftsplan fra OVK.

- Forutsigbarhet er viktig generelt, men enda viktigere når det er snakk om frivillige og ideelle organisasjoner som dette er. Mener byråden at man ikke har ansvar for forutsigbarhet når man har med slike partnere å gjøre, spurte han under spørretimen.

- Jeg ønsker meg virkelig veldig sterkt et forutsigbart, godt og ryddig forhold med denne viktige samarbeidspartneren, og det er også noe av grunnen til at vi nå er nødt til å legge opp til skikkelig behandling. Ellers risikerer vi å slå beina under oss selv, og det ønsker vi virkelig ikke, svarte Thorkildsen.

Les også

Ekstraordinært møte: - Har fremdeles en rekke ubesvarte spørsmål

Les også

Bygger luksushus innenfor markagrensen: – Sørkedalen vil bli ødelagt

Kommentarer til denne saken