Det skriver byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i et brev til Kunnskapsdepartementet. Unntakene fra fraværsregelen trådte i kraft 13. mars 2020. Årsaken var at Kunnskapsdepartementet fryktet at elever som var i karantene, var forkjølet eller syke møtte opp på skolen.

De midlertidige unntakene fra fraværsgrensen opphørte fra og med 10. september i år. Siden den gang har smitten steget i Oslo. Bare de siste 14 dagene har 2328 innbyggere i hovedstaden fått påvist koronasmitte.

– Smitte og sykdom forekommer fortsatt

Tidligere denne uken uttalte kunnskapsminister Tonje Brenna (AP) at ingen skal føle seg tvunget til å gå på skolen hvis de er syke og at det var feil av den forrige regjeringen å gjeninnføre fraværsreglene så tidlig.

– Oslo kommune mener at det er svært uheldig at Kunnskapsdepartementet valgte å fjerne de midlertidige fraværsreglene på nåværende tidspunkt. Smitte og sykdom forekommer fortsatt, og skal vi forebygge og stoppe sykdomsutbrudd bør ikke syke elever føle at de likevel må gå på skolen, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

Derfor har hun en sterk oppfordring til statsråden:

– Kjære, Tonje Brenna: Sett fraværsgrensa på pause. Nå!

– Dette kan ikke vente

Sunniva Holmås Eidsvoll mener dokumentasjonskravet er en ekstra belastning for både elever og fastleger.

– Nok en gang rammes elever som allerede har det ekstra vanskelig eller har økonomiske utfordringer, mener hun.

Tonje Brenna uttalte tidligere denne uka at hun jobbet med en løsning for fraværsregler, både på kort og lengre sikt. «Reglene om tilstedeværelse på skolen må være forståelig for både lærere og elever, og oppleves rimelige» sa hun den gang.

– Dette kan ikke vente. Jeg oppfordrer Brenna til å ta opp pennen og la uttrykket «med et pennestrøk» bli en realitet i denne saken. Skole-Norge må umiddelbart få beskjed om at de midlertidige reglene om fravær gjeninnføres ut året. På vegne av elevene og de som jobber i skolen håper jeg på handling fra statsråden. Nå, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.