Dette får Avisa Oslo bekreftet fra sentrale kilder i partiet.

Formelt avsluttes behandlingen av saken i Frps sentralstyre. Før helgen var det planlagt et ekstraordinært sentralstyremøte mandag, men dette var ikke bestemt søndag formiddag.

Solås ble i november i fjor nominert på førsteplassen på Oslo Frps liste, som en representant for den moderate og samarbeidsorienterte fløyen i partiet.

Nachspiel

Bakgrunnen for at han nå enten trekker seg selv, eller blir fjernet av partiet, er naturligvis først og fremst en reaksjon på at han beruset blant annet skal ha opptrådt voldelig og truende på et nachspiel på et hotellrom under Frps landsmøte forrige helg.

Men også fordi det den siste uken er blitt innlevert helt ny informasjon om Solås til Frps partikontor:

Ifølge Avisa Oslos kilder skal partikontoret ha blitt gjort oppmerksom på fire situasjoner som skal ha hatt visse fellestrekk med som skjedde på Gardermoen.

De skal inneholde konkrete påstander om «dårlig oppførsel» i sosiale settinger hvor det ble drukket alkohol. Noen av disse episodene skal ha vært av ganske ny dato.

Avisa Oslo kjenner til at en av episodene skal ha utspilt seg på et utested i Stortingsgata, en annen på et utested i Rådhusgata og en tredje situasjon skal ha oppstått nede i Rådhusets garasjeanlegg.

Partikontoret skal ha undersøkt hva som ligger i disse opplysningene. Etter det Avisa Oslo forstår, skal opplysningene ha komplisert saksbehandlingen, fordi de antyder at det som fant sted under nachspielet kanskje ikke er et engangstilfelle.

Overfor Avisa Oslo sier sentrale kilder at det er summen av det som er kommet fram som er grunnen til at man mener at Solås ikke kan være frontfiguren.

Les også

Ryddegutten som rotet til alt i en rotbløyte

Mistet tilliten

Tungen på vektskålen skal ha vært at Solås skal ha mistet tilliten i Oslo Frp, også fra dem som var de mest ivrige etter å få ham nominert. Partikontoret skal ha fått et utvetydig signal om mistillit fra det største fylkeslaget. Solås vant med solid margin en kampvotering mot partiveteranen Henning Holstad i november.

Denne uken har partiets assisterende generalsekretær Helge Fossum og medie- og analysesjef Kjetil Løset intervjuet flere av de som var til stede på skandale-nachspielet under Frps landsmøte sist helg. Hensikten er å få oversikt over selve hendelsesforløpet natt til søndag 30. april.

Avisa Oslos kilder forteller at denne jobben har vært meget krevende. Grunnen er at de mange vitnene på nachspielet skal ha gitt sprikende forklaringer på hva som har skjedd. Vitnene har kommet med motstridende opplysninger. Flere har heller ikke fått med seg at noe uvanlig foregikk. Solås var neppe den eneste på nachspielet som hadde latt seg tilsjaske av forfriskninger.

To medarbeidere i Nettavisen og én i Dagbladet er blant dem som har vært inne til «avhør».

Anmelder ikke

Dagbladet har vært klare på at de ikke vil anmelde Solås til politiet, noe avisens redaktør har opplyst har skjedd i samråd med medarbeideren det gjelder. Dette peker i retning av at Dagbladets medarbeider ikke mener at det som skjedde var alvorlig nok til at politiet bør bruke tid på det.

Dagbladet, som først skrev om nachspielet, har flere ganger korrigert sin første og svært oppsiktsvekkende sak, og for hver endring har saken sett mindre alvorlig ut for Solås.

Nettavisen har imidlertid bestemt seg for å avvente Frps behandling før de bestemmer seg for om de politianmelder Solås. Dette er også kuriøst. Enten mener man vel at et forhold man selv kjenner inngående bør politianmeldes, eller så legger man det bort?

Det er også spesielt at ingen av de tre politiske journalistene så langt har villet stå fram med navn og bilde og si rett ut hva de hevder seg utsatt for av Solås på nachspielet. Og Dagbladet og Nettavisen har dessuten vært uenige om handlingsforløpet seg imellom.

For meg fremstår det hele som rart.

Formildende omstendighet

Burde ikke alt dette rotet og all denne usikkerheten om hendelsesforløpet på nachspielet egentlig ha vært formildende omstendigheter for Solås?

Jo, og det har det også vært.

Men ikke nok.

Bare det at tre mann ansatt i Frp måtte tilkalles klokken fire på natten for å fjerne Solås fra hotellrommet, og deretter legge ham på sitt eget hotellrom, fordi han var så beruset at han ikke kunne greie dette selv, ligger under forventning fra toppkandidaten i den største valgkretsen i Norge 11. september.

Så, hvordan skal fjerningen av Solås skje? Alle fristene i valgloven for å endre på listen er gått ut. Ett lite smutthull gjenstår: At Solås selv skriver en begrunnet søknad til valgstyret der han ber om å bli strøket fra listen. Valgstyret bestemmer deretter om de synes begrunnelsen holder. Listene blir endelig godkjent 25. mai.

Dersom Solås av forskjellige grunner ikke søker om å bli tatt av valglisten, vil både Oslo Frp og Frp sentralt sørge for at Solås ikke blir frontfiguren og ordførerkandidaten selv om han fortsatt står oppført øverst på valglisten.

Partiet har ikke konkludert om hvilken reaksjonsform de skal bruke mot Solås. Den strengeste reaksjonen er å ekskludere ham permanent, men det finnes også flere mildere reaksjonsformer. Sentralstyret vil trolig avgjøre også dette på det ekstraordinære møtet.

Etter det Avisa Oslo kjenner til, er ikke Solås selv blitt gjort kjent med de opplysningene som Avisa Oslo i dag kan bringe om hans politiske skjebne. Han har ikke vært tilgjengelig for Frp de siste dagene.

Hvem blir da å se på Frps plakater og brosjyrer over hele byen i valgkampen?

Lite kjent

Magnus Birkelund (35).

Han er lite kjent i offentligheten, for å si det forsiktig, og jobber i dag som bransjedirektør for servicehandel i Virke. Internt i partiet beskrives han som en typisk businessorientert, liberalistisk politiker, ingen populist.

Hele denne vonde saken handler selvsagt først og fremst om det personlige, politiske fallet for Solås, en person jeg for øvrig bare har hatt gode erfaringer med som journalist.

Men hele saken griper også direkte inn i kampen om makten i Oslo. De fleste valg her i byen har vært meget jevne mellom rødgrønn og borgerlig side. I Oslo Høyre vet jeg at man følger situasjonen i Oslo Frp med argusøyne. De frykter at denne saken kan svekke Frps oppslutning ytterligere.

I Oslo Høyre var man meget fornøyde med nominasjonen av Solås. Han var pragmatisk og samarbeidsorientert. Solås ville at Frp skulle gå inn i et borgerlig byråd, noe Frp ikke har ønsket siden 2011.

I 2019 fikk Frp kun 5,3 prosent av stemmene i Oslo, og ble det åttende største partiet i bystyret. Og det i byen der partiet ble startet og først fikk sitt store gjennombrudd for over 30 år siden.

I Oslo Høyre var man håpefulle til at Solås kunne greie å øke oppslutningen noe fra 2019, kanskje nok til å sikre borgerlig valgseier til høsten. Men bråk og uro gir sjelden økt oppslutning.

Kan det faktisk bli stående i historiebøkene at valget i Norges største by i realiteten ble avgjort i tett alkoholtåke på et nachspiel på Gardermoen?