Navnelisten skal ha gått rett til partileder Trygve Slagsvold Vedum og partiledelsen, som nå sitter og forhandler om ny regjeringsplattform med Ap i Hurdal.

Senterpartiet gikk inn i årets valgkamp med voldsom medvind, også i Oslo, der partiet lenge lå an til å kapre sitt første stortingsmandat siden 1993.

Dessverre for partiet holdt det ikke helt inn, og i Oslo endte Sp med 3,1 prosent av stemmene og null mandater.

Dermed er fylkeslaget innforstått med at det trolig ikke kommer noen statsrådskandidater fra Oslo Senterparti.

Men når påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Vedum om kort tid skal presentere sin nye regjering, er det ikke bare statsrådsposisjoner som skal fordeles.

I tillegg kommer hele det politiske apparatet i regjeringen, der hver statsråd skal ha statssekretærer og politisk rådgivere.

Det er i disse posisjonene Oslo Senterparti har en forventning om å bli representert.

Avisa Oslo har vært i kontakt med en rekke kilder i fylkeslaget, og kan nå fortelle at følgende personer er spilt inn som kandidater til jobb i regjeringsapparatet:

  • Jan Bøhler (69) – Tidligere Ap-politiker og førstekandidat for Oslo Senterparti ved årets stortingsvalg. Har vært statssekretær i Utenriksdepartementet, og har bemerket seg som en tydelig justispolitiker.
  • Bjørg Sandkjær (49) – Leder for Oslo Senterparti og eneste Sp-representant i Oslo bystyret. Har jobbet i ulike FN-organisasjoner, og er opptatt av utenriks- og bistandspolitikk.

  • Morten Edvardsen (39) – Senterpartiets førstevara i bystyret. Opptatt av samferdselspolitikk.

  • Espen Thygesen (30) – Politisk nestleder i Oslo Senterparti. Opptatt av handels- og finanspolitikk.

Samtidig hersker det reell usikkerhet innad i fylkeslaget om hvorvidt Jan Bøhler faktisk er interessert i denne typen jobb. Han har tidligere uttalt overfor Avisa Oslo at han «kaldkveles» for å takke ja til jobb som statsråd.

Dette begrunnet han med at det vil være vanskeligere for ham å dra rundt i byen og snakke med blant annet ungdom, dersom han til enhver tid ble fulgt av sikkerhetsvakter.

Å være statssekretær eller politisk rådgiver innebærer imidlertid lavere grad av sikkerhet.

Jan Bøhler har foreløpig ikke besvart Avisa Oslos henvendelse om dette.

Aktuelle for stortingsjobber

Samtidig er det liten tvil om at en rekke personer som allerede jobber i stortingsapparatet vil ta steget opp til regjering. Dermed mener kilder i Oslo Sp at det vil bli aktuelt å hente Oslo-politikere til rådgiverstillinger også i Stortinget i tillegg til regjering.

Andre navn som blir nevnt, i tillegg til disse fire, er Nadine Al-Mustafa, som er vararepresentant i Oslo bystyre, og Synne Lerhol, som er studieleder i Oslo Sp.

Disse beskrives begge som politiske talenter som partiet er tjent med å ta vare på.

Viktig at Oslo Sp er representert

AOs kilder trekker frem at Senterpartiet vil få flere statsrådsplasser å fylle, etter at SV trakk seg fra regjeringssonderingene, og dermed ikke kommer til å gå inn i regjering.

Dette gjør at Oslo-laget mener det bør være plass til noen av deres politikere i den kabalen som nå skal legges.

Samtidig understreker kilder at det er viktig at de som eventuelt hentes fra Oslo Sp til regjeringsapparatet faktisk er aktive medlemmer i Oslo Sp, og ikke bare Senterparti-medlemmer som også bor i Oslo.

Dette fordi Oslo Sp har egne interesser og standpunkter som de resterende fylkeslagene ikke nødvendigvis vil forfekte.

Blant annet trekkes kampen mot nedleggelse av Ullevål sykehus frem som en viktig Oslo-sak for Senterpartiet.