– Det kan ikke være billigere å kjøre bil. Det må alltid lønne seg å reise kollektivt, er dommen fra Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for Oslo SV.

Derfor vil hun nå få avgift på parkering på private arbeidsplasser og kjøpesentre. Hun forteller at det i dag er opp til den som eier parkeringsplassen å regulere parkeringsavgiften.

– Dette virker rimelig, men vi er opptatt av at bilene må kjøre gjennom byen i bebodde områder. Når det er gratis å parkere, genererer dette trafikk ved at flere velger å kjøre bil. Og når så mange velger bilen, bidrar det til økt biltrafikk og mer luftforurensing og veislitasje, som også er noe vi prøver å bekjempe.

På grunn av dette, ønsker Kaski å fremme et forslag om at kommunene selv skal få lov til å regulere den private parkeringsavgiften.

– Når det koster å parkere, går bilbruken ned

Kaski mener at det skal være en kostnad å parkere på arbeidsplasser og kjøpesentre. På mange private parkeringsplasser er det til og med gratis å parkere.

– Man ser at selv en liten sum kan gjøre at folk lar bilen stå. Det har en sterk effekt, og den bør kommunene selv har kontroll over, sier hun.

Kaski peker på en studie som viste at kun 11 prosent av dem som jobber i Oslo sentrum bruker bil. Av dem som jobber i Nydalen og ved Storo, valgte 40 prosent å kjøre, samtidig som at prosentandelen lå på 47 prosent for de som jobber på Bryn og Helsfyr.

Dermed mener hun at parkeringsavgiften for private aktører også må gjelde utenfor sentrum.

– Vi vet at når det koster å parkere, så går bilbruken ned. I Oslo er kollektivnettet godt utbygd, så her finnes det gode alternativer til å bruke bilen.

Årlig prisøkning i kollektivtilbudet

Samtidig som at Kaski vil gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt, fortsetter Ruter med sin årlige prisøkning.

Dette skrev Ruter i en pressemelding da den siste prisøkningen kom i januar i år:

– Ruter gjennomfører den årlige prisøkningen for å dekke inn kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet. Prisene har økt noe for alle billettyper, og samlet utgjør dette 2,7 % av Ruters billettinntekter. Billettinntektene går i sin helhet tilbake til kollektivtilbudet i Oslo og deler av Viken.

– Kan man ikke bare sette ned prisen på kollektivtilbudet for å gjøre det mer attraktivt?

– Erfaringen er at vi må gjøre begge deler. Det vet vi fra andre klima- og miljøtiltak. Vi må gjøre det attraktiv å reise alternativt, samtidig som at det skal være en pris for å forurense, svarer Kaski, og fortsetter:

– Vi må ha en inntektskilde – vi kan ikke bare redusere prisene på kollektivtilbudet. Men alle studier viser at man må ha et godt alternativ, at kollektivtransport ikke kan koste for mye, samtidig som at det må koste å forurense.

– Det er dyrt

FrP-politiker Aina Stenersen er ikke enig med Kaski.

– I miljøpolitikken ser vi at positive insentiver fungerer. Man får blant annet fordeler hvis man kjører elbil, man blir ikke straffet. Jeg mener man også bør få fordeler når man bruker kollektivtransport.

Hun ønsker derfor å gjøre det billigere å ta buss, T-bane, trikk og tog.

– Jeg har møtt enkelte lavinntektsfamilier som sliter med å ta kollektivtransport fordi det er dyrt, sier hun.

Stenersen påpeker at billettprisene har økt år for år.

– MDG gikk til valg på å sette ned prisene på kollektivtransport med 20 prosent, men det har ikke skjedd. Vi ønsker å sette ned prisen, slår hun fast.