– Jeg kommer til å savne Audun som leder. Han har vært avgjørende for SVs vekst de siste årene, og jeg er glad for at han skal lede oss noen måneder til gjennom budsjettforhandlinger og til landsmøtet. Utover det har jeg ingen kommentar nå, skriver Kari Elisabeth Kaski (35) i en tekstmelding til Avisa Oslo.

Meldingen kommer som svar på spørsmålet «Stiller du deg til disposisjon dersom partiet ønsker deg som partileder?».

Onsdag morgen ble det klart at SVs leder gjennom ti år, Audun Lysbakken, overraskende varslet sin avgang, og at han ikke stiller til gjenvalg som partileder på partiets landsmøte til våren.

Tapte nestledervalg knapt

Om Kaski skulle stille til valg som nestleder, vil det ikke være første gang hun prøver å få innpass i partiets toppledelse.

I 2019 skulle SVs landsmøte velge Snorre Valens arvtaker som nestleder, og valget sto mellom Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes. Den gangen gikk sistnevnte seirende ut med 108 stemmer mot Kaskis 100 stemmer.

I dag er Kaski stortingsrepresentant for Oslo og SVs finanspolitiske talsperson. For øyeblikket er hun i foreldrepermisjon, etter å ha fått sitt andre barn med SVs gruppeleder i bystyret Ola Wolff Elvevold.

Fylkesnes, som i dag altså er nestleder i partiet, har følgende å si om Lysbakkens avgang til NRK:

– Audun Lysbakken kommer til å stå igjen som en av de viktigste partilederne i SVs historie.

Takker familien

Audun Lysbakken tok over som partileder for Kristin Halvorsen i 2012, og har vært partileder siden. Han har også vært barne-, likestillings- og inkluderingsminister under Jens Stoltenberg.

I et brev til SVs medlemmer i forbindelse med avgangen, takker han familien for støtten han har opplevd under sin tid som partileder.

– I mange år har familien min stilt opp for at jeg skulle kunne gjøre jobben som SV-leder. Jeg håper jeg har klart å være både en tilstedeværende pappa og en god partileder. Men det koster. For meg og for min partner, hun jeg deler liv og familie med. For et år siden fikk vi en liten datter. Hun har tre storesøsken, de to yngste av dem er ti og tolv, skriver han.

Selv om han går av som partileder etter landsmøtet ti våren, vil han fortsette som stortingsrepresentant ut perioden som slutter i 2025.

– Vi har noen fine, men hektiske år foran oss. Jeg ønsker meg en roligere hverdag for familien min mens minsten er liten og storebror og storesøster fortsatt er barn. Skal vi få det, må det skje nå, skriver Lysbakken.