– Det er uheldig at karusellen stoppet opp. Samtidig kan vi være glad for at alle kom seg trygt ned fra attraksjonen, sier Norway Cups generalsekretær Pål Trælvik til Avisa Oslo.

Søndag ettermiddag stoppet en karusell på Norway Cup. Det medførte at unge fotballspillere måtte reddes ned av karusellen.

– Det var litt skummelt, sa Celine Kupen (14) til Avisa Oslo.

– Ubehagelig

Det er Lunds Tivoli som er ansvarlig for håndteringen og driften av tivoliet på Norway Cup.

– Årsaken til karusellstoppen var en teknisk feil i attraksjonen, som førte til at vi måtte stoppe og evakuere de som satt i karusellen, sier Aasmund Lund til Avisa Oslo.

Han understreker at hendelsen ikke medførte fare for mennesker i nærheten eller i karusellen.

– Hendelsen var ubehagelig fordi det var åtte personer som satt i karusellen da den stoppet opp. Fire ble evakuert etter ca. 15 minutter, mens de siste fire ble evakuert etter omtrent en time, fortsetter han.


– Grunnen til at det tok en time var fordi de måtte bli reddet ned på en rolig og kontrollert måte, forklarer han videre.

Det er Statens jernbanetilsyn som gir driftstillatelser til alle attraksjoner i Norge. Sjef for jernbanetilsynet, Erik Reiersøl-Johnsen, opplyser overfor Avisa Oslo at karusellen hadde driftstillatelse.

De andre karusellene vil gå som normalt

Lunds Tivoli har daglig, ukentlig og månedlig kontrollrutiner av karusellene.

– Vi trener på evakuering hver eneste uke, og det ble også gjort denne gangen.

Lund håper at besøkende i fremtiden ikke vil føle seg mindre trygge etter hendelsen.

Vi håper heller det motsatte. Hendelsen på søndag viste at vi har gode rutiner om det skulle oppstå tekniske feil igjen.

– Så du tror ikke hendelsen vil påvirke aktiviteten på tivoliet?

– Vi håper jo ikke det. Det kan sammenliknes litt med en buss som stopper som følge av motorstopp – det vil ikke påvirke sikkerheten.

Lund opplyser om at de andre karusellen vil gå som normalt.

Hva er garantien for at det oppstår tekniske feil ved andre karuseller?

Lunds tivoli er 127 år gammelt og det er ekstremt sjeldent at vi må evakuere slik vi måtte søndag ettermiddag. Det er trygt å gå på tivoli i Norge, påpeker han.

Karusellen som stoppet vil nå bli sendt til fabrikken for gjennomgang. Den vil bli satt i gang så snart fabrikken har gjennomgått og godkjent attraksjonen, ifølge Lund.

– Ser ikke ut som noe straffbart

Politiet har opprettet en undersøkelsessak hvor de har samlet inn informasjon om hendelsesforløpet.

Politiet har samlet inn dokumentasjon for å se om det foreligger noe straffbart. Per nå ser det ikke ut som dette er tilfellet, sier krimleder Eivind Håndstad til Avisa Oslo.