– Vi fikk dessverre gjennom mediene et negativt svar fra byrådet for et noen måneder siden. Derfor har vi ikke sittet og ventet på politikerne, og er på full fart ut i verden, svarer styreleder Niels Petter Wright når Avisa Oslo ringer for å sjekke hvordan de ser på situasjonen nå.

Waterise jobber med å utvikle en moderne teknologi for avsalting av sjøvann som gjør dem attraktive på det globale markedet, preget av framtidig mangel på drikkevann. De har nå baser i Madrid og Bilbao, i tillegg til Oslo.

Er åpne for å snakke

Tidligere i år anslo selskapet at de kan tilby en ny reservevannforsyning til Oslo med sin teknologi på to år og til ti prosent av kostnadene ved dagens vedtatte prosjekt.

Og det var før den enorme kostnadssprekken som førte summen fra 12,5 til 17,7 milliarder kroner.

Waterise fikk et møte med blant andre byrådsleder Raymond Johansen på høsten i 2020. Der presenterte de sin teknologi og løftet at kommunen kunne undersøke muligheten for å vurdere deres løsninger.

De hørte ikke noe tilbake før byrådet svarte Avisa Oslo at dagens vedtatte løsning er den eneste aktuelle. Selv om det er flere måneder siden, og selskapet har lagt fokuset helt andre steder, er det fortsatt ikke umulig å få til et samarbeid, dersom kommunen skulle vise interesse.

– Hvis Oslo kommune kommer og sier at de har sett på det forslaget som vi sendte til Raymond Johansen og spør om vi er interessert, så er svaret ja. Vi er tross alt et norsk selskap og norske samfunnsborgere, fortsetter styrelederen.

Han påpeker at selskapet ikke har regnet med eller lagt planer for å få til et vannforsyningsprosjekt med Oslo kommune. Det globale markedet er deres hovedfokus.

Lager privat forslag

Noen som helt klart vil undersøke mulighetene for å vurdere Waterise, er Venstres Hallstein Bjercke.

Allerede før den enorme kostnadssprekken ble kjent, har han utarbeidet et privat forslag sammen med Oslo Frps Lars Petter Solås som skal sendes til bystyret.

Hensikten: be byrådet om å gjennomføre en mulighetsstudie for bruk av moderne desalinering – avsalting av sjøvann – som alternativ drikkevannsforsyning.

– Dette er et anlegg som kan dekke hele Oslo for mellom en halv, til en milliard kroner og kun ta to år. Altså for en femtedel av bare kostnadssprekken alene, kan de bygge et anlegg til Oslos befolkning. Dette forslaget er blitt enda mer aktuelt nå og vi vil sende det inn slik at bystyret må ta stilling til det, sier Hallstein Bjercke til Avisa Oslo.


– Ble avvist

Svarene fra miljø- og samferdselsbyråden tyder ikke på at byrådet er innstilt på å vurdere noen andre konsepter enn det vedtatte prosjektet med det første.

– Desalinering ble vurdert i en tidlig fase knyttet til utredningen om hva slags konsept vi skulle ha for reservevannforsyningen til Oslo. Det ble avvist og vurdert som ikke det rette alternativet for Oslo. Ny teknologi kan være spennende. Samtidig er vi allerede i gang med byggingen her og flere spadetak er satt i jorda. Det er bud på flere entrepriser med stor kostnadsøkning i markedet, svarer Lan Marie Berg til Avisa Oslo.

Både Wright i Waterise og Bjercke i Venstre påpeker at kommunen ikke kjente til selskapets nye teknologi da avsalting som metode ble avvist. Den vurderingen ble gjort i 2016. Det var før Waterise var etablert som selskap.

– På det tidspunktet var de ikke kjent med Waterise sin teknologi. Teknologien vi har lansert krever ikke de store landarealene som andre desalineringsanlegg. Hele poenget med saken da Waterise kom opp i etterkant, var at vi representerte noe som er langt raskere og langt billigere enn Holsfjorden-prosjektet. Mens det ikke er gjennomgått hovedentrepriser for det, hvorfor ikke gjøre en kvalitetssikring ved å sjekke Waterise sin teknologi? Det fikk vi aldri noe svar på.

Byråd Berg kan ikke svare på om den nye teknologien Waterise representerer bør ha betydning for å gjøre en revurdering av selskapets løsninger nå.

– Det er vanskelig for meg å svare på når jeg ikke vet om denne formen for desalinering. Det er sikkert Vann- og avløpsetaten mer i stand til å vurdere, svarer hun.