AO oppdaterer saken.

Det jeg mener at denne saken har vært et klassisk eksempel på at det fungerer særs dårlig å la kommersielle markedsaktører å herje fritt i en by. Det er nødvendig med politisk styring for at det skal gå, sier Raymond Johansen til Avisa Oslo.

Byrådet han leder har nettopp vedtatt en midlertidig forskrift, som legger strenge føringer på utleie av elsparkesykler. Den siste tiden har debatten om disse syklene rast, da de skaper farlige situasjoner, fyller gatene, og sender folk til legevakta i hopetall.

Fra begynnelsen av september vil det ikke lenger være mulig å leie sykler mellom klokken 23.00 og 05.00, og det vil settes et tak på 8000 sykler i byen. Det er imidlertid ikke sikkert at disse reglene blir permanente.

– Det er ikke sikkert at dette er nok. Det er jo 8000 sparkesykler, og det er omtrent det antallet det var sommeren 2019. Det var jo greit mange sparkesykler da, så vi får bare se og håpe at dette skal gå bra, sier han.

Hvilke ytterligere innstramminger kan bli aktuelle dersom disse nye reglene viser seg ikke å funke?

Det tror jeg vi må komme tilbake til, men det kan bli snakk om ytterligere begrensninger. Nå stilles det krav til utleier, om at de fortløpende skal fjerne, flytte og rydde elsparkesykler som hindrer fremkommelighet, og aktørene skal betale gebyr som skal dekke kommunens utgifter til dette.

Skylder på regjeringen

Daglig leder i Voi Norge, Christina Moe Gjerde, sier til AO at den siste tids kaos er en varslet katastrofe. I mars i år skrev hun i en e-post til byrådet, sendt i mars i år, skrev hun at «Uten en bindende avtale mellom kommunen og utleieaktørene vil situasjonen høyst sannsynlig resultere i anarki blant utleieaktørene. Kommunen lukker nok en gang øynene og sørger for enda en sommer med elsparkesykkel-kaos. Vi advarer mot denne situasjonen, og etterlyser at det tas grep fra kommunens hold.»

Johansen avviser ikke dette, men sier at kommunen før nå ikke har hatt anledning til å regulere markedet slik den vil.

– Kunne ikke byrådet på noen som helst måte ha hindret situasjonen vi står i nå?

Nei. Det er først nå vi fikk tillatelse. Det er viktig å si. Det har vært rettssaker i Oslo, Bergen, Trondheim og KS (tidl. Kommunenes Sentralforbund, journ.anm.), og flere har ønsket selv å regulere dette. Regjeringen har ment at dette ikke var nødvendig, sier Johansen.

Både Bergen og Trondheim kommuner har tidligere tapt saker mot utleieaktører, da kommunene forsøkte å begrense disses rett til å plassere ut elsparkesykler til utleie. Johansen viser til at Stortinget før sommeren vedtok en lov som ga kommunene verktøy til å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy.

Aktørene må dele likt

Det nye taket på 8000 elsparkesykler skal etter planen fordeles likt mellom de forskjellige aktørene, opplyser byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav til Avisa Oslo.

– Vi har altså en maksgrense på 8000 sykler, og enkelte kriterier til aktørene. De aktørene som søker om tillatelse, og som innfrir disse kriteriene, vil få tillatelse til å leie ut. Antallet på 8000 vil fordeles likt mellom aktørene som søker, sier hun.

Stav forteller at det i denne omgangen ikke har vært aktuelt med en anbudskonkurranse.

– Selv om dette hadde vært ønskelig, åpner ikke den nye loven Stortinget nettopp har vedtatt for bruk av anbud. MDG jobbet for å gi kommunene denne muligheten, men regjeringspartiene stemte mot, på samme måte som de stemte mot å gi kommunene muligheten til å regulere elsparkesyklene i 2019.

– Vi har derimot mulighet til å begrense antall aktører. Men det tar lengre tid å utarbeide konkurransekriterier. Skulle vi gjort dette nå, ville vi ikke fått ny lokal forskrift så raskt, og sesongen ville vært over før reguleringen hadde kommet på plass.

– I lys av den situasjonen vi står i nå med de ulykkesstatistikkene vi har fått, som viser urovekkende og alvorlige tall om både omfang og skadegrad, og ikke minst uroen blant de svaksynte, blinde og eldre mennesker – har vi vurdert at det er viktigere å få på plass en regulering så fort som mulig, forklarer Stav.

– Så vil vi vurdere fremover eventuelle justeringer i forskriften, basert på erfaringer vi gjør oss.

Et positivt supplement i alle byer

Samtidig mener Johansen at elsparkesyklene i seg selv ikke er problemet, men at utleieaktørene har fått herje fritt.

Overhodet ikke. Det er et positivt supplement i alle byer i Europa, men i en mye mindre skala. Det skyldes at det var regulering klart når man kom, både med antall og kjøresteder. Man kunne styrt dette på en annen måte enn det som er gjort.

Samtidig mener han at måten det har blitt løst på i Norge er for dårlig.

Dette ble tillatt fordi man mente det ville gi enklere regler, mindre byråkrati og mer moro i hverdagen. Det har vært et ønske om frislipp. Markedsaktørene har ønsket å komme for å tjene flest mulig penger, sier han, og legger til:

Det må de selvfølgelig få lov til, men da må det også reguleres på en måte som fungerer.