Muntlig eksamen blir avlyst over hele landet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Per nå er det flere tusen elever og ganske mange hundre lærere i karantene, og det er grunn til å tro at det vil være situasjonen de nærmeste ukene, sa Melby på et hasteinnkalt pressetreff torsdag formiddag.

– Det er grunn til å tro at karantene og smitte er noe som vil berøre mange av de involverte, sa Melby.

Ministeren understreker at det er smittesituasjonen i landet som ligger bak avgjørelsen, og at det er derfor avgjørelsen kommer nå:

– Vi brukte dagen i går på å innhente svar fra alle landets fylker om smittetall blant ungdom, antall elever og lærere i karantene, sensorrekruttering. Disse tallene viser at elevene ville levd i usikkerhet og frykt for karantene, derfor valgte vi å avlyse, sier Melby til Avisa Oslo.

Ikke trygt eller rettferdig

– Vi har hele tiden ønsket å gjennomføre muntlig eksamen, fordi vi mener det er en viktig erfaring. Men vi har også sagt at det er smittesituasjonen som avgjør. Da må vi jo se på det tidspunktet muntlig eksamen faktisk skal gjennomføres, ikke smittesituasjonen en måned før., sier Melby og legger til:

– Vi kunne jo vært i en situasjon hvor det ikke var smitte i samfunnet, da ville vi avholdt eksamen.

Flere har den siste tiden tatt til orde for at muntlig eksamen bør avlyses. Mange har pekt på at smittesituasjonen har ført til at mange har mistet mye undervisning, og at man dermed risikerer en urettferdig situasjon for mange. Melby avviser at dette ligger bak avgjørelsen:

– Det er en lokal eksamen som lages av faglærer og av sensor, og elevene har stor påvirkning på hva de velger å snakke om, sier Melby til Avisa Oslo.

– Det som veier tyngst for meg er hensynet til elevene. Vi skal sikre god læring, men vi skal også sikre en rettferdig og trygg avslutning gjennom eksamen. Når jeg ikke kan garantere at det verken blir trygt eller rettferdig, mener jeg at det ikke er til elevens beste å gjennomføre eksamen, sier Melby.

Byråd: - Skulle kommet før

– Vi skulle gjerne sett at dette kom før, men jeg er utrolig glad og letta over at Melby nå har lyttet til elevene, lærerne, alle oss i fylkene som har ment at muntlig eksamen ikke er til elevenes beste, skriver byråd for oppvekst og kunnskap Inga-Marte Thorkildsen i en e-post til Avisa Oslo.

– Nå kan de siste ukene av skoleåret brukes til å få en best mulig standpunktvurdering for elevene, tette kunnskapshull og gi en god og trygg avslutning på et tøft skoleår. Det er viktig for å en best mulig overgang til en ny fase.

– Det er viktig å understreke at privatisteksamen vil gå som normalt for dem som skal ha det, avslutter hun.