– Vi ønsker å bruke arbeidsplasser til å endre samfunnsutvikling. Også at man gjør det i Oslo-sammenheng. Ikke alt trenger å være konsentrert i noen bydeler. Man må også kunne legge arbeidsplasser ved for eksempel Grorud stasjon, sa Trygve Slagsvold Vedum.

Svaret kom etter at Aftenposten utfordret Sp-partilederen på realismen ved å snu NRKs flytteprosess til Ensjø, slik at kanalen i stedet havner i Groruddalen, slik Sp ønsker.

Byrådsleder Raymond Johansen har uttalt at det er for sent å stanse den prosessen nå.

– Vi ønsker å skape en annen samfunnsutvikling. Så får vi sette oss ned og forhandle om hvilke arbeidsplasser det skal være, sa imidlertid Vedum, hvorpå han fikk følgende oppfølgingsspørsmål fra Avisa Oslo:

– Er det aktuelt å flytte andre arbeidsplasser enn NRKs hit – hvis dere ikke får gjennomslag i NRK-saken?

– Selvfølgelig er det det.

Vil ha variasjon i folk

I Sps partiprogram står det at de vil «flytta direktorat og statlige arbeidsplasser» ut av hovedstaden, og Oslo Sp ble nedstemt da de ønsket at formuleringen også skulle favne deler av Oslo utenfor sentrum.

Likevel er Vedum tydelig på at dette er et grep Sp er interessert i å ta i bruk.

På spørsmål om hvorfor Sp ønsker å flytte statlige arbeidsplasser til Groruddalen, beskrev Vedum disse arbeidsplassene som et verktøy for å skape et mer variert arbeidsmarked.

– I neste omgang skaper du variasjon i hvor folk bosetter seg. Jobber betyr noe for hvor folk bor.

– Vi er også opptatt av integreringen, og at Oslo skal ha et mangfold og ikke være for delt, fortsatte Sps partileder.

– Kan være mange forskjellige

– Hva slags andre arbeidsplasser enn NRKs kan flyttes hit?

– Det kan være mange forskjellige. Staten har veldig mye virksomhet i Oslo. Det er den byen med mest statlig virksomhet. Jeg ønsker ikke å komme med noe navn på direkten. Grunnen til at jeg løftet fram NRK, er at de er inne i en flytteprosess nå, svarte Vedum.

– Er det noen andre deler av byen dere har et ønske om å flytte ting ut til?

– Vi må se på om det er noen spesielle deler av byen, som har noen spesielle utfordringer og da kan bruke arbeidsplasser for å skape positiv samfunnsutvikling?

– Hva med Søndre Nordstrand?

– Ja, for eksempel. Det kan være den typen områder. Det må vi se på, sier Trygve Slagsvold Vedum til Avisa Oslo.

Mest nærliggende med NRK

Uttalelsene fra Sp-lederen kom under dagens lansering av boka «Nær folk», signert Vedum selv og partikollega Jan Bøhler.

Da Avisa Oslo spurte Bøhler om hvilke arbeidsplasser – foruten NRK – som han mener er ønskelig å få flyttet til Groruddalen, svarte han følgende:

– Jeg så Raymond (Johansen red.anm.) ramse opp en rekke som han håpet på. Det var jo mye løsere enn det forslaget om NRK, men han nevnte Mattilsynet. Jeg er positivt til alt, jeg, om det kan flyttes. Men det blir jo fort at de flytter inn i kontorbygg som ligger på Økern eller sånne områder, men det å forandre sånne områder fundamentalt, som å bygge NRKs hovedkontor her, det vil være et mye større grep.

– Et hovedkontor er noe annet enn å flytte 100 arbeidsplasser her og 100 arbeidsplasser der inn i eksisterende bygg i deler av Groruddalen. Det vil være et mye mindre synlig og omfattende grep, men jeg er for det. Det mest synlige grepet vil være NRK. De skal jo flytte, så det er det mest nærliggende, konkluderte Jan Bøhler.

Les mer om boklanseringen her: