Klokka 14.00 onsdag møttes politikere fra Oslo og Viken for å forhandle om Oslopakke 3: Milliardavtalen som avgjør hva som skal prioriteres av store samferdselsprosjekter i Oslo de neste årene.

I flere år har inntektene fra bompenger sunket drastisk. Disse utgjør nå årlig 3 milliarder kroner, som brukes til å finansiere samferdselsprosjekter i Oslo-området.

Årsaken er relativt enkelt, og har vært ønsket: Flere kjører elbil, og disse bilistene betaler mye mindre enn de som kjører fossilbil. Forskjellen er opp mot 20 kroner, avhengig av hvilken bomring og når på døgnet det skjer.

Da man ble enige om den forrige avtalen, budsjetterte man med 4,5 milliarder i inntekter fra bompenger. Det er denne milliardforskjellen som kan dekkes inn, for eksempel ved økte bompenger.

Det må gjøres noe med, mener flere av forhandlingspartene. Ap i både Viken og Oslo er klare for å øke bomtakstene. Det samme med Høyre i Viken og Oslo.

Etter det Avisa Oslo erfarer, ønsker MDG og samferdselsbyråden en økning i takstene, til et nivå hvor man innfrir klimamålene, når målene om trafikkreduksjon og som skaffer nødvendig finansiering til de store kollektivprosjektene, som Fornebubanen, nye Majorstuen stasjon og nytt signalsystem på T-banen.

På spørsmål om det er aktuelt med høyere bompenger, svarer Senterpartiets Olav Skinnes følgende i en tekstmelding til AO:

– Det må i tilfelle bli som et resultat av forhandlingene som alle kan stille seg bak.

– Villige til å drøfte en liten økning

Edvin Søvik (Ap) er fylkesråd for finans og administrasjon i Viken. Han spår krevende forhandlinger.

– Elbilandelen er mye høyere enn man forventet da man gikk inn i avtalen. Bompengeinntektene har derfor blitt mindre enn forutsatt. Det er behov for midler til å finansiere samferdselsprosjektene i pakken, sier han til Avisa Oslo.

Nivået på og innretningen av bompengene vil bli et sentralt tema i forhandlingene.

– Det er best at vi tar det meste i internt i møtet, når det gjelder diskusjon rundt både bompengenivået og innretning. Der har man litt forskjellige vurderinger, sier Søvik.

– Ville du vært komfortabel med et høyere bompengenivå?

– Vi er villige til å være med på å drøfte en liten økning i takstene, men vi har ikke noe ønske i seg selv i å øke dem kraftig. Vi er med på å diskutere ulike løsninger, og det er viktig å få på plass et rettferdig system for bompenger.

Solli: Et dilemma

Høyres Anette Solli er klar for å øke bompengene, hvis man fortsatt skal bruke Oslopakke 3 til å finansiere de store samferdselsprosjektene.

– Løsningen er ikke å skru opp prisen på fossilbiler. Det er på tide å innse at tiden er kommet for at de som kjører elbil må bidra mer, sier hun til Avisa Oslo.

– Kan du tenke deg å gjøre det?

– Hvis vi skal fortsette å finansiere de store investeringene i kollektivtrafikk, må vi det. Jeg har sagt det lenge, og tror tiden er kommet for å se på elbilfordelene. Vi er nødt til å ta ut den muligheten vi nå har i Oslopakke 3, svarer Solli, som er skeptisk til å beholde elbilfordelen for å bruke Oslopakke 3 som virkemiddel for å endre kjøretøyparken.

– Da er det et godt virkemiddel å holde elbiltakstene nede og skuffe på fossilbil-takstene, men det går utover dem som ikke har råd. Jeg er skeptisk til det, ilegger hun.

– Er det der slaget står?

– Det er i hvert fall et ordentlig dilemma som vi må forholde oss til. Det har gått fort, og jeg tror det vil gå enda fortere enn beregnet. I en perfekt verden skulle jeg ønske at alle kjørte elbiler i morgen, men vi må tenke oss om hvordan vi kommer dit og hvem det skal gå på bekostning av, sier Solli.

Partikollega Anne Haabeth Rygg, Høyres gruppeleder i Oslos bystyre, anser det som svært sannsynlig at bompengene øker – også for elbiler.

– Det er en av flere løsninger som absolutt er aktuelt å se på. Å gå ut av det rommet uten noen økning i bompenger, vil være å stanse store, viktige prosjekter. Det er svært sannsynlig at det kommer en viss økning i bompenger, både for elbiler og fossilbiler. Det er et spørsmål om hvor mye og hvordan fordelingen skal være. Vi mangler en milliard i tapte inntekter. Det må vi forholde oss til, sier Rygg.

Halse: Stiller med åpent sinn

– Andreas Halse, Aps gruppeleder i bystyret: Er det aktuelt å heve bompengene?

– Ja. Det har vi sagt, og det tror jeg vi ser. Bompengene går ned hvert eneste år i Oslo, og har gjort det ganske mye de siste årene. Det ligger nok til grunn at det må skje på en eller annen måte.

– Hva er viktigst for deg?

– Bunnplanken i alt vi gjør må være å opprettholde det vi har, og ha nok penger til vedlikehold. Majorstua stasjon er en flaskehals. En ny stasjon vil åpne for flere avganger på alle T-banelinjer. En annen dimensjon er at bompengene er noe av det som er med på å bidra til å redusere klimautslipp. Vi må ha penger nok til å gjøre de viktige investeringene og lage et system som gjør at vi sammen klarer målene om å kutte utslippene.

Møter utover vinteren og våren

Dagens møte vil foregå digitalt, opplyser Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3, til Avisa Oslo.

Møtet ledes av veidirektør Ingrid Dahl Hovland. Fra Oslo møter samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG), Aps gruppeleder Anders Halse og Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Fra Vikens side kommer fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap), og Anette Solli, Høyres gruppeleder i fylkestinget i Viken.

Partene skal møtes jevnlig utover vinteren og våren.