– Når vi snakker om arven etter Benjamin Hermansen, 22. juli eller angrepet på Al-Noor-moskeen, eller andre type høyreekstreme krefter, må vi som arbeiderbevegelse huske en ting: Vi har et ansvar for å løfte rollemodellene som representerer det mangfoldige Norge. Det forplikter oss. Det skulle bare mangle at vi har minst én statsråd med minoritetsbakgrunn i en Arbeiderpartiet-ledet regjering i 2022.

Det skriver Oslos forhenværende varaordfører Gunaratnam i et Facebook-innlegg onsdag ettermiddag.

I innlegget legger stortingsrepresentanten vekt på de resultatene Tajik, som gikk av grunnet pendlerboligsaken først omtalt av VG, fikk til i løpet av seks måneder som statsråd. Samtidig framhever hun at Tajik fikk nytte av sin flerkulturelle bakgrunn i rollen som arbeids- og inkluderingsminister.

– Representasjon er, og har vært, veldig viktig for oss som arbeiderbevegelse. Ønsket om representasjon var slik vår bevegelse ble til: Vi var ikke representert rundt maktens bord. Statsråden Hadia har vært viktig av flere årsaker. En av årsakene er hennes bakgrunn som ung jente, med innvandrerbakgrunn, som blant annet er muslim.

– Vanlige arbeidsfolk i Norge har også innvandrerbakgrunn, presiserer Gunaratnam.

Deretter kommer politikeren med en appell til eget parti om hva som bør vektlegges når Tajik skal erstattes.

– Vi har mange dyktige mennesker med flerkulturell bakgrunn i Arbeiderpartiet. Mange av de jobber jeg med på ulike nivåer: Mani Hussaini, Lubna Jaffery, Masud Gharahkhani, Sara Shafighi, Shakeel Rehman og mange, mange fler. Det er ikke mangel på flinke folk. Det handler om prioritering, skriver Kamzy Gunaratnam i innlegget.

Innlegget fra Oslo-politikeren kommer på et tidspunkt der flere aviser spekulerer i mulige Tajik-etterfølgere.

VG peker på parlamentarisk leder Rigmor Aasrud, Oslos helsebyråd Robert Steen, tidligere fagforeningsleder og den nåværende stortingspolitiker Trine Lise Sundnes og nestleder Bjørnar Skjæran. Avisa lanserer også stortingsrepresentant Lubna Jaffery som kandidat dersom Støre skal hente en ny statsråd med mangfoldsbakgrunn.

– Hadia Tajik har knust glasstak

Varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap) skriver til Avisa Oslo at han er enig i at representasjon er viktig:

– Hadia Tajik har knust flere glasstak. Når hun nå velger å gå av som statsråd, er det viktig at de som sitter i regjeringen fortsatt representerer mangfoldet i Norge.

– Jeg lovet å være en varaordfører for hele Oslo, og være en stemme for alle som mangler en stemme i politikken. Derfor vil jeg jobbe for at folk med minoritetsbakgrunn blir representert i sentrale politiske posisjoner.