Gå til sidens hovedinnhold

Kampen for Manglerudtunnel fortsetter

Dersom man legger E6 fra Abildsø til Teisen i tunnel blir det den største seieren for byutvikling i Oslo siden Operatunnelen. Byrådet i Oslo er skarpe motstandere. Og selv om regjeringen i Nasjonal Transportplan dessverre ikke overkjørte det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre lover vi at kampen for Manglerudtunnelen fortsetter.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjært barn har mange navn, Manglerudtunnelen, Manglerudprosjektet eller E6 Oslo øst. Prosjektet som strekker seg fra Klemetsrud til Trosterud innebærer å legge dagens motorvei i tunnel, bygge gang- og sykkelvei, og et sammenhengende felt for kollektivtrafikken. Målet er renere luft, å knytte byen sammen med grønne lunger, nye boligområder og bedre kollektiv- og sykkelløsninger. Abildsø, Lambertseter, Manglerud, Høyenhall, Teisen, Bryn, Brattlikollen og Ulven. Prosjektet strekker seg over store deler av byen, og vil for Oslo øst vært et enormt miljøløft. Derfor har Høyre kjempet for dette i lang tid. Den kampen er ikke over.

Årsaken til at prosjektet ikke ligger inne med øremerkede midler i NTP er fordi byrådet i Oslo er i mot. Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt har dessverre flertall i byen, og ønsker ikke prosjektet. Et nytt byråd i 2023 med større visjoner for byen og østkanten, vil endre det. Regjeringen slår fast at: «Regjeringen konstaterer imidlertid at det politiske flertallet i Oslo kommune ikke ønsker å prioritere E6 Oslo Øst. Regjeringen vurderer dette som et viktig prosjekt, og legger derfor til grunn at videre planlegging av prosjektet fortsetter. Dersom dette det politiske flertallet i Oslo skulle endre seg i perioden fram mot neste rullering av Nasjonal transportplan, vil prosjektet igjen kunne bli aktuelt for prioritering».

Byrådets motstand er både pussig og ødeleggende. Miljøprosjektet Manglerudtunnelen er en gjentakelse av en velprøvd suksesshistorie i Oslo. Nemlig å flytte trafikken under bakken og realisere grønn og moderne byutvikling over. Ved å fjerne gjennomgangstrafikk kan vi bygge ut kollektivtransport, grønne lunger, og nye gang- og sykkelveier. Vålerengatunnelen, Granfosstunnelen, Ekebergtunnelen, Lørentunnelen og Operatunnelen. Alle prosjektene har gjort Oslo friere for biltrafikk, grønnere og til en hyggeligere by å bo i.

Det kan vi forhåpentligvis også si om Manglerudtunnelen om noen år. Siden det er snakk om en Europavei burde regjeringen i Nasjonal transportplan overkjørt de rødgrønnes motstand. Nå risikerer vi at et knapt rødgrønt flertall i bystyret i strid med den tidligere lokalpolitiske enigheten i Oslopakke 3, får skusle bort statlig milliardstøtte og stanse det største byutviklingsprosjektet i Oslos historie og fremtid. Det finner vi oss ikke i. Kampen for Manglerudtunnelen fortsetter. Prosjektet må fortsatt ha fremgang, Stortinget må forplikte seg til å gjennomføre miljøløftet, og aller viktigst, Oslo må få et nytt bystyreflertall.

Kommentarer til denne saken