Politiet var tilkalt til en adresse på Bjølsen en junikveld i fjor, og under kontakt med en 55-åring ble en av tjenestemennene kalt «drittunge», «dritt» og «søppel». For dette ble han anmeldt.

Han fikk etterpå en bot for forulemping, men aksepterte den ikke. Han ble da opplyst at boten ville øke dersom han valgte å gå til retten for behandling av den der.

Da boten, som nå var økt til 9.600 kroner, skulle tas opp til behandling av en dommer i Oslo tingrett, møtte ikke mannen for å gi sin versjon av saken overfor dommeren.

Til tross for uteblivelsen besluttet dommeren at saken likevel kunne fremmes i hans fravær.

Politiet stilte med lydopptak av mannens tirade, og dommeren kunne dermed selv høre hva som ble sagt under oppdraget.

Å forulempe politibetjenten med de nevnte uttrykkene kostet dermed mannen 9.600 kroner – men det ble også lagt til en tusenlapp i saksomkostninger.