– Jeg forventer at kunnskapsministeren åpner for en ny vurdering når smittesituasjonen normaliserer seg, eller åpner for en regional differensiering der det kan gjøres unntak i områder der smittetrykket er høyt, sier Jan Tore Sanner til Avisa Oslo.

Torsdag forrige uke meldte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at håndhevingen av fraværsgrensa oppheves midlertidig ut skoleåret på grunn av smitteøkningen i samfunnet.

Avisa Oslo skrev denne uka om to yrkesfaglærere som slo full alarm, etter at svært få elever møtte på skolen, etter at unntaket ble innført forrige uke.

Jan Tore Sanner og Høyre støtter i utgangspunktet det midlertidige unntaket, men mener unntaket har for lang tidshorisont.

– Det gjelder ut skoleåret, som i praksis vil si frem til august. Når det gjelder tiltakene for de som er i arbeid, er de forlenget frem til nyttår, men for skoleelevene er de unntatt dokumentasjonskravet frem til neste høst.

Han har derfor sendt inn et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren, der han spør om hun deler bekymringen om at fraværet i videregående skole kan øke etter gjeninnføringen av unntaket i fraværsreglement, og om hvorvidt statsråden videre vil vurdere å fjerne unntaket på et tidligere tidspunkt dersom smittesituasjonen og kapasiteten i fastlegetjenesten tillater det.

Han har flere forslag til hva statsråden kan foreta seg videre.

– Jeg mener regjeringen bør foreta en fornyet vurdering rundt nyttår, da kan man enten si at smittesituasjonen har normalisert seg, og at fraværsreglene kan gjeninnføres, man kan la unntaket stå en periode til, eller man kan innføre regional differensiering som gjør at det kan gjøres unntak der smittetrykket er høyt, sier han til Avisa Oslo.

Videre lurer Sanner på hva kunnskapsministeren har tenkt å gjøre for å følge opp de elevene som har høyt udokumentert fravær i disse dager.

– Det er grunn til å frykte at denne situasjonen vil bidra til at flere elever faller fra, at motivasjonen faller, at det blir kunnskapshull og at de elevene det gjelder får en mer utfordrende situasjon når vi går tilbake til hverdagen.

Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet opplyser at de ikke har anledning til å svare, men Stortingsrepresentant Elise Waagen skriver følgende i en e-post:

«Helsa må komme først og helsemyndighetenes råd skal være mulig å følge. Unntakene i fraværsgrensen gjør at elever med symptomer lettere kan holde seg hjemme, og vi reduserer presset på fastleger og legevakt rundt om i landet. Målet er selvsagt at alle elever skal være mest mulig på skolen. Elevene har fortsatt en plikt til å møte opp og delta aktivt i opplæringen. De får fortsatt fravær hvis de ikke har med dokumentasjon hjemmefra, eller egenerklæring for myndige elever. Det er viktig at skolen følger opp elever som ikke møter til opplæringen. Tall har vist at færre faktisk har droppet ut fra videregående under pandemien. Det tyder på at lærerne og skolene har lykkes med å motivere og holde på elevene gjennom to vanskelige skoleår. Hensynet til elevene og ansatte i skolen har vært viktig i vurderingen av hvor lenge de midlertidige reglene bør gjelde. Etter lang tid med hyppige endringer i regelverket som følge av koronapandemien, trenger alle i skolen nå mest mulig ro og forutsigbarhet.»