– I Norge har man lovt og lovt, men det har aldri kommet noe. Det er pinlig, syns jeg, at det ikke er kommet noe bedre.

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) snakker om utbyggingen av høyhastighetstog i Norge. Hun støtter helhjertet opp om det norsk-svenske private initiativet som ønsker å få gjennomslag for å bygge ut toglinjer slik at man kan sette seg på toget i Oslo og være fremme i Stockholm tre timer og femtifem minutter senere.

Stav er, ikke overraskende, stor fan av kollektivreiser.

– Mange foretrekker jo egentlig å se ut av vinduet og roen en togreise gir. Så er begge byene i stor vekst, og det øker potensial for at det blir lønnsomt med en sånn togforbindelse.

Per i dag er det flyreiser som er den dominerende reisemåten mellom Oslo og Stockholm. Fram til 2020 fløy 1,4 millioner passasjer årlig denne strekningen. Samtidig valgte 200.000 personer toget for samme strekning.

– Det er fordi tilbudet er altfor dårlig, både med tanke på reisetid og avganger. Det kan man gjøre noe med på kort sikt også, sier Stav, som ønsker å utvide tilbudet med flere avganger på kort sikt.

Stav er klar på at hun ønsker at tog skal bli det foretrukne alternativet i framtiden.

Skal jobbe mot regjeringen

Tirsdag var en delegasjon fra Stockholm på plass i forbindelse med at Oslo blir støttemedlem av selskapet «Oslo – Sthlm 2.55 AB». Det betyr at Oslo ikke går inn på eiersiden i selskapet, men skal bidra med kompetanse, innspill og delta på styremøter.

Blant annet vil Oslo bidra med å jobbe inn mot regjeringen, for å få de med på prosjektet.

– Det er ulike modeller man ser på, men det er helt klart veldig viktig å få regjeringen med. Jeg har allerede utfordret regjeringen på dette, og gjør det gjerne igjen. Det er viktig at dette ikke er noe som blir liggende i en skuff, men at det faktisk prioriteres i nasjonal transportplan.

Stav benytter også anledningen til å kritisere regjeringen for deres veiprosjekter.

– Det er viktig å prioritere jernbane mye høyere, og ikke de motorveiprosjektene som faktisk svekker måloppnåelsen på klima og raserer naturen. Regjeringen har sagt at klima og miljø skal være rammen for all politikk, og det vil jeg utfordre dem på.

– Viktig for Oslo

– Det er mye å hente her. Så er det stort engasjement rundt togsatsingen i Norge, og mange som ønsker seg bedre forbindelser til nabolandet.

– Hvor viktig er det for Oslo og de som bor i Oslo å få på plass denne løsningen?

– Det er viktig. En ting er at folk har forbindelser, venner og familie i nabolandet. En annen ting er det er tette næringsforbindelser og kulturutveksling. På mange måter er dette viktig, men det å forbinde to hovedsteder er viktig for et godt samarbeid.

– Så tror jeg at Oslofolk liker å reise med tog. Vi vet jo at mange i Oslo er opptatte av å leve miljøvennlig, og da er det synd at togforbindelsen til Stockholm ikke er bedre enn den er i dag. Det mener jeg virkelig, det er flaut.

Uvanlig finansieringsmodell

– Det er en utålmodighet som ligger i dette prosjektet og initiativet. Regjeringene har ikke prioritert dette. Derfor ser man nå på ulike modeller for finansiering.

Selskapet Oslo-Stockholm 2:55 eies av blant annet av Karlstad, Västerås og Örebro kommune, samt flere svenske regioner. De har tidligere fortalt at de jobber med flere investorer. Forslaget for den nye toglinjen har stort flertall i Riksdagen (tilsvarende Stortinget, journ.anm.)

Når Stav håper å få realisert sin drøm om å spise frokost i Oslo og lunsj i Stockholm, vil hun ikke svare på.

– Det er vanskelig å spå, vi er helt avhengig av å få med oss statene i Norge og Sverige på dette her. Det er opp til regjeringa å levere, og så må vi pushe på der vi kan. Hvor fort regjeringen kan innfri, handler om politisk vilje.

LES OGSÅ: