– Det er en helt meningsløs investering. Man bør bare kutte den, forenkle regjeringskvartalet og skape mer by i området, sier Fuglen-styreleder Einar Kleppe Holthe.

Kaffebar-styrelederen advarer kommunal- og distriktsdepartementet mot å bruke rundt 3 milliarder kroner på å fortsatt sikre personbiltrafikk gjennom Hammersborgtunnelen. En slik investering ville, slik Holthe ser det, vært svært negativt for Tullinkvartalet, som har vært under sterk utvikling de siste årene.

På dagtid strømmer studenter fra både OsloMet inn og ut av kvartalet. Juridisk fakultet ved UiO holder også til der. Når kvelden legger seg, er de nyåpnede barene Becco og August blant Oslos hippeste, men den jevne strømmen av biler i Pilestredet fungerer som en barriere, mener Holthe.

Drømmer om 60-tallstilstander

Slik har det ikke alltid vært.

– Før Hammersborgtunnelen ble etablert i 1989 var dette en bygate. Fuglen kom hit i 1963 og er mye eldre enn veien, og her var det en rekke av butikker som skapte byliv, sier Holthe.

– Hvis vi får en bygate foran Fuglen igjen, slik det originalt var i 1963, vil det bare øke kvalitetene her, fortsetter han.

Fuglen-styrelederen mener at både tunnelen og Pilestredet bør forbeholdes kollektivtransport og utrykningskjøretøy, slik både MDG på Stortinget og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har talt for.

– Vi har mange ting vi trenger at staten bruker penger på i Oslo, dette er ikke en av dem, sa Raymond Johansen til Aftenposten tidligere i år.

– Trenger mer liv her

Den oppfatningen deler Magali Rouyer-Johnsen og Gilles Vogt.

De er medeiere i Fransk kulturhus, som formidler fransk språk og kultur, blant annet gjennom kurs og kulturaktiviteter. I lokalene i St. Olavs gate har de også et eget bibliotek. Men trafikken i Pilestredet er et problem, slik Rouyer-Johnsen og Vogt ser det.

– Vi trenger mer liv her, ikke flere biler. Familier med små barn og andre folk som bruker kulturhuset elsker stedet. Det er veldig sentralt. Men samtidig er det ikke så trygt på grunn av trafikken, sier Rouyer-Johnsen.

– Ikke så trygt. Hva legger du i det?

– Det er for eksempel ikke så lett å la barn gå hit alene, svarer representanten for Fransk kulturhus.

Gilles Vogt skyter inn at han har sett to mindre ulykker i Pilestredet etter at kulturhuset flyttet inn i nabogata.

– Og vi flyttet inn i august i fjor. Så jeg synes det er litt mye. Det gir mening å stenge tunnelen. Ikke bare blir det tryggere, men folk ville fått mer lyst til å bruke dette området og de nye, moderne byggene her, sier Vogt.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik sier at regjeringen ser på kostnadsbesparinger, men sier samtidig at en stengning ikke vil være kostnadsfri eller uten konsekvenser. Les svaret i sin helhet lenger ned i artikkelen.

Mener veien ødelegger området

– Jeg mener det er på høy tid at vi gir dette området tilbake til folkene. Det har blitt investert milliardsummer i fantastiske lokaler og bygg her, også lar vi en firefelts motorvei ødelegge hele området. Oslo-folk kommer ikke til å oppdage hvor utrolig unikt dette området er før vi fjerner motorveien, sier fungerende MDG-leder Arild Hermstad.

Han lanserte forslaget om at Hammersborgtunnelen skal forbeholdes kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy for Avisa Oslo tilbake i april. Et behov for å kutte kostnader gir Hermstad tro på en permanent stengning – til tross for at regjeringspartiene tidligere har stemt ned et stortingsforslag fra MDG om akkurat det.

– De har lovet å komme tilbake med forslag til kostnadskutt for Regjeringskvartalet, så vi håper at økonomien skal stanse dette prosjektet. At man tar til vettet og innser at det er 3,1 milliarder kroner å spare på å ikke senke tunnelen, sier Hermstad.

– Så er det også et visst håp i form av at veien uansett skal stenges i mange år uansett. Da blir det mange omkjøringsproblemer, og da er det bedre om byrådet kan planlegge for permanente tiltak som gjør at vi kan klare oss uten denne motorveien, sier Arild Hermstad.

– Vil helt klart gå på bekostning av framkommeligheten

Statens vegvesen har advart mot å stenge tunnelen for persontrafikk. Også Høyre-politikeren Nikolai Astrup har vært skeptisk.

– Det man i praksis gjør her, er å stenge Ring 1. Det er jeg redd får ganske mange utilsiktede konsekvenser, som for eksempel at bilene som kjører i tunnelen i dag sprer seg rundt i bygatene, noe MDG neppe ønsker seg, sa Høyre-politikeren tidligere i år.

Da Avisa Oslo spør Hermstad om han selv frykter noen negative trafikale konsekvenser ved å stenge Hammersborgtunnelen for personbiler, svarer MDGs nestleder som følger:

– Det vil helt klart gå på bekostning av framkommeligheten for bil i sentrum. Det er det ikke noen tvil om. Men vi vet at mange ikke trenger å bruke privatbil inn til bykjernen og derfor må vi gi folk bedre alternativer med kollektiv, sykkel, og gange, samtidig som den viktige vareleveringen fortsatt kommer fram dit den skal.

– Det kommer ikke til å bli noe elvedelta her, eller bare jungel. Det er mange måter en ny gate kan formes på. Man kan fortsatt ha et mindre dimensjonert gateløp, som gjør at folk og bedrifter får gjort det som er nødvendig, understreker Arild Hermstad.

Vurderer innsparinger – men frykter konsekvenser

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier at regjeringen er opptatt av gjøre regjeringskvartalprosjektet så lite kostbart som mulig.

– Som i andre prosjekter, ser vi derfor også på mulige innsparinger i arbeidet med Hammersborgtunnelen.

Men han presiserer samtidig dette:

– Veimyndighetenes vurdering av trafikale forhold, der de blant annet påpeker fare for betydelig økt trafikkbelastning på bygatene og boligområder i sentrum, inngår selvsagt som en sentral del av regjeringens beslutningsgrunnlag i dialogen med Oslo kommune, sier Gjelsvik.

– I hvilken grad blir byrådets synspunkter tatt med når regjeringen vurderer denne saken?

– Vi er opptatt av en tett og god dialog med kommunen om saken, både på administrativt og politisk nivå. Bl.a. har samferdselsministeren og jeg hatt møte med byrådslederen, for å få ytterligere informasjon om kommunens vurderinger og drøfte veien videre, svarer kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

– Vi vurderer ulike tiltak for å få ned kostnadene ved bygging av regjeringskvartalet, også hvordan kostnadene ved tiltak på Ring 1 kan holdes så lave som mulig. Det er imidlertid ikke slik at en eventuell hel eller delvis stenging av ring 1, slik Hermstad og Holthe tar til orde for, vil være kostnadsfri eller uten konsekvenser. Som tidligere nevnt vurderer Statens vegvesen at det potensielt kan være store konsekvenser og kostnader ved en eventuell stengning, avslutter han.