Onsdag forlenget regjeringen tiltaket med å stenge grensene inn til Norge, etter helsemyndighetenes anbefaling.

31-åringen Thea Grøgaard på Sagene i Oslo rettet kritikk mot statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen i et intervju med Avisa Oslo i begynnelsen av februar, kort tid etter den første stengingen.

Årsaken til fortvilelsen er at hennes forlovede, Salét, som også er far til deres kommende barn, er i hjemlandet Sør-Afrika og ikke får innreise til Norge på grunn av koronasituasjonen. Onsdag ble det en ny skuffelse for 31-åringen.

Kjæresteskjemaer

Tusenvis av personer er i samme situasjon som Thea og Salét. På Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19 2020» er det 7400 medlemmer. Mange der er lite imponert over regjeringens håndtering.

Hadde det unge paret vært ektefeller, sier reglene at han hadde kunnet komme til Norge på unntak. I et svar fra regjeringen på kritikken fra Thea, forrige uke, forsikret de om at kjærester ikke var mindre verdt enn ektepar.

Onsdag stilte Avisa Oslo spørsmål direkte til justisminister Monica Mæland (H) om hvorfor regjeringen gjør et skille på kjærestepar og ektefeller i 2021, en tid hvor langt fra alle gifter seg, og stadig færre i Norge inngår ekteskap.

– Det er rett og slett fordi det ene lar seg kontrollere og det andre gjør det ikke. I fjor vår hadde vi samme skillet. For det første må vi nå få antall reisende ned, for det andre må vi kunne dokumentere ting på en enkel og håndterbar måte. Det kan man hvis man er gift, partner eller samboer, sier Mæland og begrunner videre:

– Vi må rett og slett la skillet gå et sted. I fjor innførte vi såkalte kjæresteskjemaer, men det er fullt ut et tillitsbasert system og vi må stole på at folk er tillitsfulle. Vi er ikke der ennå og restriksjonene får store konsekvenser for mange, det er vi veldig klare over. Akkurat nå er tiltaksbyrden veldig stor for folk i Norge som er i mange ulike situasjoner. Det gjelder også for dem som har kjærester i utlandet, dessverre.

For Thea og Salét, som «bare» er kjærester, er situasjonen fastlåst. På grunn av at grensene i praksis er stengt måtte paret også utsette bryllupet som etter planen skulle vært 19. februar.

Mæland: – Handler ikke om å være moderne

– Hva vil justisministeren gjøre for å modernisere reglene, eller unntaksbestemmelsene, slik at de er tilpasset 2021?

– Noen må gjerne komme med forslag til hvordan kjærester skal defineres, håndteres og dokumenteres på en enkel måte hvis vi skal ha det slik vi hadde det, hvis det skal være tillitsbasert. Dette handler ikke om å være moderne, men om dokumentasjon. Dette gjør vi på en rekke områder. Vi vet det er byrdefylt for mange, men vi gjøre det fordi det er en pandemi, sier Mæland.

– Mange barn er ikke på skolen, folk mister jobben, mange er ensomme, så dette har konsekvenser. Det kan vi bare beklage. Men vi kommer fortsatt til å ha disse reglene så lenge det er nødvendig.

– Regjeringen har tidligere forsikret om at det er likeverd mellom kjærester og ektefeller. Men de det gjelder klarer ikke å føle det slik. Hva er din kommentar til det?

– Det forstår jeg veldig godt. Det er slik at vi setter et skille på dem som bor sammen eller har inngått partnerskap eller ekteskap og dem som ikke har det. Et sted må grensen gå. Nå har det vært et stort fokus på at vi slipper for mange inn til Norge. Da må vi sette en grense der. Den gjelder en periode, men vi håper jo at dette vil løse seg, svarer Mæland.

Thea: – Skuffet over svarene fra politikerne

Det er ennå usikkert når grensene gradvis kan åpne opp igjen. Thea sier til Avisa Oslo at hun er skuffet over at de svært strenge innreisereglene ble forlenget, spesielt for de med kjærester og familie i utlandet som er villig til å følge de strenge tiltakene i Norge.

Hun understreker at det er viktig at vi tar smittesituasjonen seriøst og at vi må ha strenge regler. Men det blir også en nye uker uten sin kjære.

– Vi er mange som fortsatt er skuffet over svarene politikerne gir. Å bruke dokumentasjon som et argument for å skille mellom gifte og ugifte par gir ikke helt mening. Det var regjeringen som selv kom med ordningen med kjæresteskjemaet under tilsvarende situasjon i juli i fjor, skriver Thea i en SMS.

– Det virker så tiltaksløst at de ikke kan innføre en ordning for dem som vil registrere seg som kjærester hvis de absolutt vil ha dokumentasjon. Det finnes flere måter å løse dette på.

På den aktuelle Facebook-gruppen er det flere som har kommet med ulike løsninger for dokumentasjon som bilder, visum, stempel i pass og flybilletter.

– Regjeringen oppfattes som kreative i møte med næringslivet. Så da kan de vel være det i møte med familier også, skriver Thea.

Få unntaksbestemmelser

Mæland formaner alle rammede med kjære i utlandet til å holde ut.

– Det er en vanskelig situasjon for enkeltpersoner, men vi håper å komme dit vi var i fjor med å kunne ta i bruk kjærsteskjemaene. Men akkurat nå er vi i en situasjon som er alvorlig. Tiltaksbyrden for alle som bor i Norge er stor. Nå må vi ha en kontrollert løsning i en periode, men ikke lenger enn nødvendig, svarer Mæland.

– Thea, som vi intervjuet, er gravid og har sin kjæreste i Sør-Afrika, i sitt hjemland. Holder ikke det som dokumentasjon at man har en gravid kjæreste. Kan de gå under unntaksbestemmelsene?

– Vi har ikke laget mange unntaksbestemmelser, vi bygger ikke opp store byråkratier på disse ordningene. Jeg forstår godt at det føles vanskelig. Vi har mange situasjoner som er vanskelig fordi vi har et strengt regelverk, sier Mæland.

Ikke unntak for Thea

– Du sier dette med dokumentasjon og at det er et viktig poeng. Holder det ikke at du har en gravid kjæreste?

– Det er slik at vi ikke har et annet dokumentasjonskrav enn ektefeller og partnere som er bosatt sammen. Det er det regelverket vi har nå, så kan vi alltids vurdere dette fortløpende. Nå har vi et strengt regelverk og det er basert på den smittesituasjonen vi har med muterte virus, sier Mæland.

I ett av unntakene for å slippe inn til Norge heter det:

«Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn.»

Thea, og mange andre, fortviler over at det er vanskelig å få svar fra myndighetene, at det er kronglete å finne frem på regjeringens nettsider og det ikke er definert hva som går under formuleringen «andre sterke velferdshensyn». Heller ikke Mæland gir et klart svar.

– I utgangspunktet har vi tenkt at dette unntaket gjelder de som har omsorg for døende eller skal i begravelser, altså en alvorlig familiesituasjon. Situasjonen til Thea er ikke tenkt inn i de eksisterende unntaksreglene, men det kan vi gjøre en vurdering av. Da må hun henvende seg til myndighetene, sier justisministeren.

– Generelt må vi ha strenge regler som rammer mange, dessverre, men vi skal ikke ha dem lenger enn nødvendig., gjentar Mæland avslutningsvis.