I PST sin pressekonferanse onsdag ettermiddag kom det frem at de fortsatt vurderer terrorfaren i Norge som høy, men at det er mindre sannsynlig at noe skjer nå enn i helgen. Dermed ble det nasjonale trusselnivået senket fra nivå fem – en ekstraordinær trusselsituasjon – til fire, karakterisert som høy trussel.

Dette kommer samme dag som PST fortalte til TV2 at de mener flere personer var involverte i masseskytingen natt til lørdag.

Nå endrer PST trusselnivået til nivå fire. Det er viktig å presiserer at terrortrusselen fremdeles er høy. Derfor vil jeg gjenta PST sin oppfordring til folk om å være ekstra aktsomme, sier justisministeren.

– Faren er ikke over, understreker hun.

– PST har nå mer informasjon om gjerningspersonen og hans kontaktnett, og situasjonene er mindre uavklart enn for et døgn siden, forteller politidirektør Benedicte Bjørnland.

Kan fortsatt skje begrensninger

Onsdag ettermiddag ble det også klart at politiet ikke lengre anbefaler utsettelser av Pride-arrangementer. Likevel understrekte politidirektøren at begrensninger kan skje.

– Politidistriktene vil selv gjøre risikovurderinger knyttet enkeltarrangementer og store folkeansamlinger basert på det lokale trusselbildet, forteller Bjørnland.

Jeg oppfordrer at dem som skal ha større arrangementer tar kontakt med politiet for å få råd om det, sier Mehl.

Justisministeren forteller til Avisa Oslo at trusselnivået vil merkes. Blant annet ved mer synlig politi ute i gatene enn normalt.

Til tross for at alle de tre oppmøtte på pressekonferansen rådet om å være ekstra oppmerksomme i tiden fremover, håper de at folk kan leve uten særlige bekymringer fremover.

– Skeive skal leve som normalt, sier Bjørndal.

Det samme sier justisministeren.

Vi kan ikke la oss stoppe av at enkeltmennesker med ekstreme holdninger ønsker å skade eller drepe noen i samfunnet våres, sier hun.

Politiet rammet av dataangrep

Under pressekonferansen orienterte de også om et dataangrep. Natt til onsdag erfarte flere norske nett- og datatjenester problemer.

Blant de rammede var politiet der deres systemer ble utsatt for et tjenestenekt-angrep. Allerede samme dag var nettsidene deres opp og gikk igjen.

Angrepet har delvis lyktes med å ta ut viktige tjenester i kortere perioder.

Angriperne har identifisert seg selv. Alt tyder på at angrepet kommer fra et russisk miljø som jeg vil kalle et kriminelt miljø, forteller justisministeren om dataangrepet.

– Et slikt angrep er selvfølgelig helt uakseptabelt, understreker Mehl.

Også direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sofie Nystrøm uttaler seg om angrepet.

– Situasjonen slik vi ser den nå er fortsatt uavklart og usikker, forteller hun.

– Det vi forventer nå er at vi må påregne flere angrep. Dagens hendelser viser at vi er sårbare, understreker direktøren.