– Når Oslo kommune ikke ønsker et nytt fengsel på Bredtvet, vil et nytt fengsel etter alt å dømme ikke kunne lokaliseres i Oslo. Det haster å finne en tomt for et nytt fengsel og jeg vil nå arbeide videre med utgangspunkt i at nye fengselsplasser legges utenfor Oslo kommune.

Det sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Avisa Oslo torsdag.

Dermed går justisministeren langt i å bekrefte det byrådsleder Raymond Johansen uttalte overfor Avisa Oslo onsdag kveld. Han erklærte da at han anså saken – altså å få på plass et nytt fengsel i Oslo – som død og begravet. Dette som følge av at både Høyre, SV og MDG er i mot å legge fengselet på Bredtvet, som Statsbygg har vurdert som den mest aktuelle tomten.

– Personlig så mener jeg det er veldig synd at vi ikke greier å få et fengsel i Oslo. Sosialpolitisk er det et nederlag for byen at vi ikke klarer det. Det må jeg si, men jeg er samtidig nødt til å ta det til etterretning, sa Johansen.

Registrerer den lokale motstanden

I en serie artikler har Avisa Oslo belyst forholdene i Oslo fengsel og kvinnefengslet på Bredtvet. Både innsatte og ansatte forteller om krevende forhold. Flere etterspør også at fengselet holdes innenfor Oslos grenser.

Justisminister Mehl vektlegger på sin side at et nytt fengsel i Oslo ville gitt innsatte med tilknytning til byen nærhet til familie. Hun framhever også at sikrer videreføring av et godt helsetilbud for innsatte med psykiske lidelser, og sikret et nytt kvinnefengsel.

– Jeg registrerer at Oslo Høyre og et flertall i Oslo bystyre heller ønsker at fengselet legges utenfor Oslo, og setter pris på god dialog med alle partiene i Oslo gjennom vinteren, sier Mehl.

Fengselslederne om Bredtvet-vraking: – Faglig skandale

Bekymret for soningsforholdene

Lokalt har det vært stor motstand mot å ta av Bredtvetskogen, som er et viktig friluftområde for Groruddalen. Mehl beskriver den aktuelle saken som krevende, i og med at ulike hensyn står opp mot hverandre.

– Hensynet til Bredtvetskogen er viktig, men jeg er også bekymret for soningsforholdene i Oslo fengsel og spesielt soningsforholdene til kvinner i fengsel, sier Emilie Enger Mehl til Avisa Oslo.

Da Avisa Oslo snakket med byrådsleder Johansen i går, berømmet han Mehl og de andre justisministerne som har vært inne i Oslo fengsel-saken. Selv har Johansen jobbet for å få til et nytt fengsel i Oslo siden 2015.

– Jeg har jobbet med mange ulike justisministre. Jeg lurer på om jeg hadde møte med Anders Anundsen (Frp) første gang dette var et tema. Da var det et ønske fra dem om å se på tomter og gjerne også muligheten for å rehabilitere kvinnefengselet og utvide på Bredtvet.

– Vi sier implisitt at vi ikke har plass til de svakeste blant oss

Måtte gi opp

Johansen informerte tirsdag justisministeren om at det ikke finnes flertall i bystyret for å legge fengselet til Bredtvet – den mest egnede tomten, ifølge Statsbygg og Justisdepartementet.

Nytt Oslo fengsel

  • Oslo fengsel har ligget på Grønland siden 1851. Det er et av landets største fengsler med plass til 243 innsatte.
  • I 2017 ble avdeling A, på folkemunne kjent som Botsen, lagt ned av bygningsmessige årsaker.
  • I dag består fengselet av avdeling B, bedre kjent som Bayern, og avdeling C. Denne kalles Stifinner'n, og er en rusmestringsenhet med 20 plasser.
  • Bayern har fått navnet etter at det ble bygget som ølbryggeri i 1872. Siden 1934 har det fungert som fengsel, men har aldri vært ment som noe annet enn en varetektsavdeling.
  • I dag sitter rundt en tredjedel av de innsatte på Bayern på dom. Resten er i varetekt.
  • En utredning fra 2016 anbefalte nedleggelse og at nytt fengsel bør bygges et annet sted. Høsten 2019 startet Statsbygg opp tomtesøk, der 180 tomter ble vurdert.
  • Bredtvet i Groruddalen er vurdert som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet i Oslo. Forslaget har møtt sterk motstand hos naboer og lokalpolitikere.
  • I fjor etterlyste Statsbygg tomteforslag rundt Oslo. De mottok 53 forslag.
  • I februar i år konkluderte Statsbygg med at Oslo fengsel bør ligge på Bredtvet.
  • I april ble det klart at Bredtvet-alternativet vrakes, da det ikke er flertall i Bystyret.

Dette gjorde Johansen etter han fikk vite at Høyre tidligere denne måneden bestemte seg for at de ikke støtter å bruke Bredtvet som lokasjon. De vil i stedet fremme et forslag om å sikre området rundt dagens fengsel på Bredtvet som friområde for fremtiden.

– Vi ønsker ikke å utvide fengselsområdet på Bredtvet. Utredningen til Statsbygg har sett på flere områder som er aktuelle, og som ikke møter den samme motstanden lokalt. Dette bør sees til.

Statsbygg har pekt på Bredtvet som beste alternativ av totalt 51 undersøkte tomter.

De fem andre mest aktuelle tomtene Statsbygg har pekt på er Haugenstua (Alna), Kroksrud (Ullensaker), Heggedal (Asker), Solvang (Lier) og Mastemyr (Nordre Follo).

Les Avisa Oslos saker innenfra murene her:

Les også

Stemmer fra innsiden:

Les også

Kjell soner for familievold, men får ikke tilbud om sinnemestring: – Sitter bare på oppbevaring her

Les også

20-åring om livet i Oslo fengsel: – Jeg er ikke rehabilitert. Jeg er soningsskadet

Les også

Stemmer fra innsiden: