41av 75 smittede som hadde fått to vaksinedoser, hadde fått Pfizer-vaksinen, 17 av 75 hadde fått Moderna. Blant de som ikke var smittet, hadde 7 av 25 fått Pfizer, mens 12 av 25 hadde fått Moderna, viser Folkehelseinstituttet og Oslo kommunes undersøkelse etter utbruddet.

Undersøkelsen ble torsdag publisert i tidsskriftet Eurosurveillance.

Selv om det ser ut til at flere fullvaksinerte med Moderna unngikk smitte enn fullvaksinerte med Pfizer, vil ikke Folkehelseinstituttet konkludere med at Moderna beskytter bedre.

– Stor spredningsevne blant fullvaksinerte

– Selv om vi observerte noen forskjeller i hvilken type vaksiner som dominerte blant de smittede og ikke-smittede, er datagrunnlaget for tynt til å konkludere hvorvidt enkelte vaksinetyper beskytter bedre enn andre mot infeksjon med omikronvarianten, skriver de i sin oppsummering.

Folkehelseinstituttet skriver at hovedfunnet i undersøkelsen er at omikronvarianten har stor spredningsevne blant fullvaksinerte voksne i sosiale settinger med tett kontakt innendørs.

Ingen alvorlig syke

Av de 111 deltakerne på julebordet som er blitt intervjuet av FHI og Oslo kommune, fikk 74 prosent påvist koronavirus. Av disse igjen er nær 60 prosent bekreftet smittet med omikronvarianten av viruset, men noen av prøvene analyseres fortsatt.

Symptomene som flertallet av de smittede har rapportert, er hoste, tett/rennende nese og sår hals. I tillegg har halvparten rapportert om feber.

Ingen av de smittede er så langt lagt inn på sykehus, og de fleste smittede har rapportert om milde symptomer.

Folkehelseinstituttet opplyser at de jobber videre med analyser for å se nærmere på smittespredning og utviklingen av symptomer.

– I tillegg er mer systematisk forskning nødvendig for å bestemme de epidemiologiske og kliniske egenskaper til omikronvarianten og tilpasse kontrolltiltak for å håndtere lignende utbrudd, skriver de.