Gå til sidens hovedinnhold

Jubler over enighet om bompengekutt mellom Oslo og Viken: - Blir veldig bra

Dersom Byrådet kommer til enighet med staten, får elbiler og tunge kjøretøy kutt i bompengetakstene i Oslo. Fylkesråd Olav Skinnes (Sp) bekrefter at Viken er med på laget.

Avisa Oslo kjenner til at regjeringen ennå ikke har godkjent avtalen. Den er til vurdering hos samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), men må også godkjennes av statsminister Erna Solberg personlig.

Byrådet har stilt seg bak et forslag om bompengekutt, som kan sikre 5,6 milliarder kroner derav halvparten øremerkes styrket kollektivtilbud, mens resten går til lavere billettpriser i Oslo og Viken.

Det kunne NRK og senere Avisa Oslo erfare tirsdag.

Forslaget innebærer å ta mesteparten av kuttet for elbiler utenom rushtid, samt litt for elbiler i rushtid og lite forurensende tungtransport.

Verken samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) eller miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) ønsker å kommentere saken overfor Avisa Oslo.

– Viken, Oslo og Statens vegvesen har klemt ut et forslag, som alle parter kan akseptere og som gir 5,6 milliarder kroner, sier imidlertid Vikens fylkesråd for distrikt og vei Olav Skinnes (Sp).


Fornøyd fylkesråd

Forrige gang NRK omtalte bompengeenighet mellom byrådet i Oslo, Viken fylkeskommune og regjeringen, endte det med at Hareide vraket avtaleutkastet. En av grunnene var at det ikke la opp til noe reelt kutt i bompengetakster, som regjeringens bompengeforlik med Frp forutsetter.

Nå oppfatter imidlertid fylkesråden Skinnes at de har fått til bompengekutt staten signaliserer at de kan godta.

– Denne avtalen blir veldig bra for kollektivtrafikken i Viken og Oslo, sier han.

Avisa Oslo omtalte i april de ulike løsningene forhandlingsutvalget hadde fått presentert for bompengekutt. Flere av disse la også opp til kutt for fossildrevne biler – ikke bare elektriske og deler av tungtransporten.

Da Avisa Oslo spør Olav Skinnes om han heller hadde foretrukket en annen løsning, svarer han at han kan leve godt med det partene kom fram til.

– Jeg er fornøyd med dette, understreker fylkesråden.

– Skal ikke stå på meg og Høyre

Detaljene i bompengeforliket fremforhandles av det såkalte forhandlingsutvalget til Oslopakke 3, som består av representanter fra Oslo og Viken fylkeskommuner, samt Statens vegvesen.

Disse har ikke møttes siden Byrådet la fram sitt forslag.

– Så vidt jeg skjønner, ser det ut til at vi nærmer oss enighet om å redusere bomtakstene, sier Viken Høyres gruppeleder Anette Solli, som sitter i utvalget, til Avisa Oslo.

Hun er glad for den angivelige enigheten innad i byrådet om en løsning, og understreker at Høyre ikke kommer til å stille seg i veien for den skisserte løsningen.

Samtidig understreker hun at alt ikke er i boks hvis forhandlingsutvalget godkjenner en bompengereduksjon. Regjeringen må også godkjenne forslaget – noe Solli tror kommer til å skje.

Samtidig må motparten legge fram en reduksjon i kollektivprisene.

– Det skal i hvert fall ikke stå på meg og Høyre, sier Solli til Avisa Oslo om mulighetene for å få til en avtale.

– Innertier

Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke sitter ikke selv i forhandlingsutvalget. Han har imidlertid vært svært tydelig i sitt ønske om å få på plass en avtale, og er begeistret for løsningsforslaget NRK og Avisa Oslo kan erfare.

– Dette er innertier – hvis det stemmer. Det er det vi har bedt om i to år, sier Bjercke til Avisa Oslo.


Venstre-politikeren er begeistret for miljødifferensieringen som ligger inne i det angivelige forslaget.

– Nå har det gått to år siden vi fikk dette tilbudet. Hvis dette stemmer kan vi endelig bygge ut kollektivtilbudet og bruke bompengereduksjonen til å stimulere til overgang til nullutslipp. Så dette er et kinderegg, mener Hallstein Bjercke.

Les også

MDG-politikere letter på sløret om bompengeforliket – kaller den statlige pakken «sølvpenger», «maktmisbruk» og «utpressing»

– Er i forhandlinger

NRK har vært i kontakt med miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg, som skriver følgende i en melding til kanalen:

«Vi er i forhandlinger. Derfor kan jeg ikke kommentere noe mer enn at vi jobber for en god løsning som ivaretar hensyn til klimakutt, bylufta og kollektivtransporten.»

Bystyrerepresentant Andreas Halse (Ap), som også sitter i forhandlingsutvalget, sier til AO at han ikke ønsker å kommentere saken utover det Berg sier til NRK.

Avisa Oslo har også tatt kontakt med Sirin Stav, som er Oslo MDGs gruppeleder og sitter i miljø- og samferdselsutvalget i bystyret. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Bompengeforliket

Uenighetene om bompengetakstene i Oslo har bakgrunn i det såkalte bompengeforliket. I 2019 truet det daværende regjeringspartiet Frp med å gå ut av regjering, dersom man ikke fant en løsning for å kutte i bompengene.

Løsningen ble en stor statlig pakke, der flere store byer fikk milliarder av kroner som skulle gå til både kollektivtrafikk og å kutte bompenger. Byrådet i Oslo ville imidlertid ikke gå med på å kutte i bompengene, og lenge sto saken bom fast.

I februar skrev NRK at det var kommet på plass en løsning i saken, som gjorde at Oslo slapp å kutte i bompenger, men likevel fikk tilgang på den statlige pakken.

– Det er gode nyheter for Oslo, sa Berg til NRK om avtaleutkastet.

Denne løsningen ble imidlertid ikke godtatt av samferdselsminister Knut Arild Hareide, som var tydelig på at avtalen måtte innebære kutt i bompengesatsen. Nå knytter spenningen seg til hva Hareide synes om dette avtaleutkastet.

Kommentarer til denne saken