– Å gå fra én representant til ti. Det ville vært himmelen, sier Bjørnar Moxnes (R).

Han har grunn til å være fornøyd med den siste tids meningsmålinger. Ikke bare gjør Rødt det sterkt i Oslo, der de kjemper om å kapre tre av tjue stortingsmandater, ifølge Poll of polls.

Foreløpige meningsmålinger tyder også på muligheten for et hovedstadsvalgskred i favør rødgrønn side før høstens stortingsvalg.

Ved forrige valg, i 2017, skulle 19 mandater fordeles fra Oslo. Den gangen endte mandatfordelingen 10–9 i favør borgerlig side. Om dagens prognoser blir en realitet, vil fordelingen bli 13–7 i favør rødgrønn side.

Ap er som ventet det største partiet blant disse partiene, men har gått tilbake 3,6 poeng. Dermed er det SV, MDG, Sp og Rødt, som står for den store veksten.

– Det kan bli en historisk sterk rødgrønn sving. 13–7 vil være utklassing. De borgerlige må i det minste holde det jevnt med de rødgrønne i Oslo om de skal klare flertallet nasjonalt, og om de taper så massivt, så skal det holde hardt å berge flertallet, har valgforsker Svein Tore Marthinsen uttalt til Avisa Oslo.

Les mer her:

– Klapp på skulderen

– Det er gledelig at det er sånn. Vi ser jo egentlig veldig mye av de samme trekkene i mange andre europeiske byer, egentlig. At befolkningene i de større byene går til venstre, og det er veldig bra, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han understreker at det er forskjell på meningsmålinger og faktiske valgresultater, men er godt fornøyd med at det foreløpig ligger an til et sterkt rødgrønt resultat i Oslo.

– Jeg ser jo også at dette er en klapp på skulderen for noe av det vi har gjort i Oslo de siste seks årene. Man skal ikke overtolke det, men det er positivt, sier han, og utdyper:

– Det er jo mange flere velgere på vår side nå, historisk, enn det kanskje noen gang har vært. Det er egentlig ganske oppsiktsvekkende. Da vi overtok i 2015 hadde høyresiden styrt først de siste 18 årene, før det var det fire år med rødgrønt, men høyresiden hadde 16 år før det igjen. Så det er en meget interessant endring.

Samtidig er han klar på at en rødgrønn tendens i hovedstaden, ikke er ensbetydende med at det går bra for Arbeiderpartiet, som ligger an til å få like mange mandater som i 2017-valget.

Rent oppslutningsmessig går partiet tilbake med 3,6 prosent i Oslo, ifølge snittmålingene.

– Arbeiderpartiet er i en krevende situasjon, men det er også en del av det vi opplever. Det er jo vi som på en måte har styrt, men vi ser at også SV, MDG og Rødt har gått fram under den tiden, og det gleder sikkert de partiene seg over også.

Peker på byrådets politikk

– Jeg synes det er veldig bra at Oslo-folk vil ha en rødere og grønnere regjering, sier Oslo MDGs førstekandidat Lan Marie Berg til Avisa Oslo.

Lan Marie Berg setter Oslos politiske retningsskifte i sammenheng med at byen har hatt seks år med rødgrønt byråd, og der MDGs politikk har hatt stort gjennomslag.

– Jeg tror veldig mange ser at Oslo har blitt en grønnere og bedre by å bo i, og ser resultatene av at MDG kommer inn med en sterk gruppe og reell innflytelse, slik vi gjorde i Oslo i 2015. MDG er garantisten for et ekte grønt skifte også nasjonalt. Derfor er det avgjørende at vi kommer inn med en stor gruppe til høsten, mener Berg.

Byrådet i Oslo er ikke alene om å ha sittet ved makta. Høstens valg kommer på et tidspunkt der Erna Solberg har regjert i åtte år, og regjeringsslitasje er ikke et uvanlig fenomen i politikken. Faktisk har ingen norsk statsminister sittet mer enn åtte år sammenhengende. Men MDGs Berg knytter nedgangen til de borgerlige mer til regjeringens politikk enn tidsrommet Solberg har sittet.

– Både Oslo og resten av landet har sett at Erna Solberg ikke har levert på klima og miljø, og at forskjellene mellom folk også har økt, sier Lan Marie Berg.

– Skal være forsiktige

Jan Bøhler, som for under et år siden meldte sin overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet, ligger an til å bli den første Sp-kandidaten fra Oslo på Stortinget siden Arne Haukvik ble valgt inn i perioden 1993 til 1997.

Bøhler tror dreiningen mot rødgrønne partier i Oslo kan skyldes at man i byene bor tettere.

– Da får sånne verdier som fellesskap og inkludering, trygghet og miljø økt betydning for folk sammenlignet med andre steder.

– Du er jo tidligere Ap-mann. Synes du det er gledelig at høyresiden taper terreng i byen din?

– Det er jo veldig stor forskjell på partiene på venstresiden, så det er jo ikke så lett å ta alt til inntekt for at høyresiden taper. De skillene går ikke bare langs en høyre/venstre-akse, men hovedbildet er jo at partiene som ønsker regjeringsskifte styrker seg.

Samtidig mener Bøhler man skal være forsiktig med å ta seieren på forskudd.

– Jeg vil også understreke dette, og at når målingene sier vi ligger an til 13-7, så skal vi være forsiktige med å ta noe for gitt, for det er små marginer på disse resultatene. Det er veldig vanskelig å fange opp de ulike delene av befolkningen i Oslo. Jeg har ofte sett at det har vært ganske store avvik fra meningsmåling til valgresultat.

– Veldig gledelig

Med en vekst på 2,9 prosent sammenlignet med 2017, ligger SV i likhet med MDG an til å få en ekstra Oslo-representant,

Det betyr at andrekandidat Marian Hussein får med seg både toppkandidaten Kari Elisabeth Kaski og Andreas Sjalg Unneland, som er nummer tre på Oslo SV-lista, på Stortinget.

– Veldig gledelig og oppmuntrende, sier Hussein om veksten i Oslo.

– Flere er bekymret og vil ha et oppgjør med økende ulikhet og klimakrise. SV er garantisten for en ny regjering og ny politisk kurs som skal få ned forskjellene og kutte i utslippene, mener hun.

Overfor Avisa Oslo setter hun den rødgrønne veksten i sammenheng med koronakrisa, som Hussein mener har fått folk til å innse viktigheten av gode fellesskapsløsninger, som et sterkt Nav og helsevesen.

Hussein mener også at opposisjonen har fått vist fram hva de står for underveis i krisa.

– Det har vært Stortinget som har ordnet de beste ordningene for arbeidsfolk, mens regjeringens forslag til ordninger har gått primært til bedriftene, argumenterer SV-politikeren, som tror mange ønsker seg et regjeringsalternativ bestående av Ap og SV.

Hun tror i tillegg at byrådets lokale politikk i Oslo har påvirket meningsmålingene.

– Raymond, Marianne, Inga Marte (Johansen, Borgen og Thorkildsen. red.anm.) og resten av byrådet har håndtert koronakrisen bra. Jeg tror også mange opplever at Oslo har blitt et bedre sted å bo og ha barn, sier Marian Hussein.

Mener folk er lei regjeringen

I likhet med SVs Hussein, tror Rødts Bjørnar Moxnes at befolkningen har et ønske om et reelt politisk skifte i retning venstre.

– Det er godt nytt for oss alle som ønsker å kjempe mot Forskjells-Norge, profittfri velferd og en rettferdig miljøpolitikk, mener Moxnes, som ikke tror det er tilfeldig at opinionen har endret seg så radikalt i akkurat Oslo.


– Oslo var byen i landet med størst klasseskiller før pandemien. Pandemien har rammet skjevt og regjeringens politikk har ført til forskjellene har økt. Det er bare å se på arbeidsledigheten, sier Moxnes, og viser til arbeidsledighetstallene.

Forrige måneds Oslo-tall fra Nav viser at rundt 11.200 enten var helt eller delvis ledige innenfor sektorene «reiseliv og transport» og «serviceyrker og annet arbeid».

– Regjeringen hiver milliarder etter de rikeste og stiller ikke krav til Norwegian og andre store selskaper om å ikke ta ut utbytte og lederlønnsfest, mens opposisjonen har måttet tvinge gjennom hver eneste forbedring av dagpengeordningen, sier Bjørnar Moxnes om hva han mener er bakgrunnen for regjeringspartienes manglende oppslutning.