Gå til sidens hovedinnhold

Jubelmåling for Oslo: Tiendeklassingene best i landet

Gjennomsnittskarakteren til en Oslo-elev som går ut av tiende klasse er 4,5. Det er det høyeste snittet i landet.

Tall fra SSB fra 25. august gir en oversikt over hvordan alle elever som går ut av grunnskolen, det vil si tiende klasse, gjør det karaktermessig.

Landsmessig ligger snittet på 43,3 poeng.

For Oslo, som er fylket som kommer best ut, er snittet 45,0

Lavest ligger Agder, med 42,6 poeng.

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), er imponert over elevene.

– Det er ingen tvil om at elevene i Oslo gjør det stadig bedre, og jeg er imponert over innsatsen. Når vi ser denne økningen sammen med at andelen som fullfører og består videregående skole også går opp, så blir jeg veldig stolt og glad. Utdanning er billetten til frihet! Samtidig må vi huske på at mange av dem som får lavere karakterer har gjort en minst like stor innsats. Det er mange som fortjener skryt for det de har gjort, både blant elever og ansatte, sier Thorkildsen til Avisa Oslo.

Disse tallene er fra 2020, hvor spesielt osloelevene var under strenge restriksjoner og satt mye på hjemmeskole.

Thorkildsen mener lærerne har tar oppgaven med å sette standpunktkarakter seriøst, også i pandemiåret.

– Jeg tror ikke elevene har opplevd at pandemiåret har vært lettere på noen måte. Jeg har inntrykk av at lærerne har tatt oppgaven med å sette standpunktkarakter veldig seriøst, og har gjort gode vurderinger der. Og den positive trenden i Oslo startet også før pandemien. Jeg tror ikke Oslo-lærere tenker annerledes enn lærere ellers i landet, sier Thorkildsen.

Store forskjeller

Statistikken viser at det er store forskjeller i elevenes karakterer basert på foreldrenes karakterers.

Elever hvis foreldre har grunnskole eller ingen fullført utdanning, er gjennomsnittlig karakterpoeng 37,0. I den andre enden av skalaen, hvor elever hvis foreldre har universitets- og høyskolenivå på mer enn 4 år, er karakterpoengene i gjennomsnitt 47,7.

Jenter har i gjennomsnitt 4,4 flere poeng enn gutter.

Les også

Etterlyst: kjipe foreldre

– Sosial ulikhet er en hovedsak

I Oslo er det også geografiske forskjeller på hvilke karakterer elevene får.

På spørsmål på hvilke tiltak som er satt inn med tanke på dette, svarer byråd Thorkildsen at byrådet har økt ressursene i områdene hvor behovet er størst.

– Vi vet at det er altfor store forskjeller i Osloskolen, og derfor har sosial ulikhet vært en hovedsak for oss siden vi overtok ansvaret etter Høyre. Vi har systematisk økt ressursene i de områdene hvor utfordringene er størst, ansatt flere lærere, sikret gratis Aktivitetsskole og lagt til rette for en mer praktisk, aktiv og variert skoledag med mer vekt på praktiske og estetiske fag. Vi vet at det bidrar til motivasjon. Nå gjør Utdanningsetaten analyser for å finne ut av hva som er de viktigste innsatsområdene framover. Norskspråklige ferdigheter er et av områdene de ser på, og nedgangen i lesing, spesielt blant gutter, er et område vi vil ta tak i, sier Thorkildsen.

Les også

Skammen rundt currylukt har endelig sluppet taket

Går stadig oppover

– Hva gjør at elever i osloskolen har høyere karakterer i resten av landet?

– Det kan være mange årsaker til det. Men jeg er i alle fall veldig fornøyd med at utviklingen i Oslo har vært stigende siden 2015 da vi i det rødgrønne byrådet overtok, mener Thorkildsen.

Hun viser til at målinger fra 2015 viste at karakterpoeng-snittet på landsbasis lå på 40,8 poeng, hvor Oslo hadde 41,1 poeng i gjennomsnitt. Karakterpoengene har økt jevnt over, men Oslo ligger nå lenger foran landsgjennomsnittet enn i 2015.

– Det som er sikkert, er at vi har jobbet systematisk for å utjevne forskjeller mellom skolene, og satset mye på ekstra ressurser, både økonomisk og når det gjelder ekstra lærere. Vi bruker klart mest der det trengs mest. Vi har også satset mye på ungdomstrinnet, og lagt bedre til rette for samarbeid mellom skole og samfunnet rundt, sier Thorkildsen.

Les også

Nå øker smitten i de yngre aldersgruppene: – Naturlig

Kommentarer til denne saken