– For det første synes jeg det er hyggelig at Sp har ønsket en institusjon til Oslo. Det må jeg først gratulere med. Det synes jeg er veldig bra, og der har Jan Bøhler tydeligvis fått gjennomslag.

Slik innleder byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sitt svar da Avisa Oslo viser til at Jan Bøhler og Senterpartiet varsler kamp mot NRKs planlagte flytting til Ensjø i Gamle Oslo.

Les mer her:

– Svært umusikalsk

Slik Sp-politikeren ser det, ville det å legge NRK til tomtene rundt Grorud stasjon ikke bare gitt rikskringkasteren en sentral beliggenhet.

Det ville også vært med på å utjevne forskjeller, mener han.

– Det vil være et langt sterkere samfunnsbidrag enn tomten NRK-styret ønsker. Vi som folkevalgte må bruke de verktøyene vi har for å skape en positiv samfunnsutvikling, sier Bøhler.

Han varsler at å omgjøre flyttingen vil være prioritert under eventuelle regjeringsforhandlinger etter høstens valg.

– Det tror jeg er svært umusikalsk – all den tid dette er veldig godt begrunnet og planlagt gjennom veldig mange år, svarer Raymond Johansen.

Tror ikke på å stanse flyttingen

Byrådslederen påpeker at påpeker at Oslo kommune har sett på mange tomter i Groruddalen, og tilbudt flere av dem til NRK.

– Ut ifra en totalvurdering har NRK og deres eier valgt noe annet, og det har vi stor respekt for. Hvis du flytter dem for langt ut, ville NRK kanskje satset på Lillestrøm som har enda raskere adgang til sentrum enn enkelte tomter litt lenger opp i eksempelvis Groruddalen, sier Johansen til Avisa Oslo.

Da Avisa Oslo spør Johansen om hva han tenker om motstanden fra hans eks-partikollega Bøhler, svarer han følgende:

– Jeg tenker at dette er et utspill. Det har vært mange utspill det siste året. Det er det det blir og ikke mer enn det – fordi jeg tror det er helt umulig å drive en valgkamp på å flytte en prosessen, som man har brukt mange, mange år på, etter en generalforsamling og at NRK har bundet seg med en kontrakt med en kjøper. Vi kan jo ikke leke butikk heller.