Hvis skjenkestansen opphører på fredag, kommer Raymond Johansen til å oppheve den i Oslo?

Det spurte James Stove Lorentzen (H) byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om under et møte i forretningsutvalget mandag. Byrådslederen innledet sitt svar med å understreke at lokale tiltak neppe er på plass allerede lørdag – selv hvis Oslo kommune får makten til å endre skjenkestansen. Han ga heller ikke noe entydig svar på om skjenkestansen opphører om byrådet får bestemme.

Men Oslos øverste politiske leder sa følgende:

Jeg oppfatter at man er veldig godt forberedt ute i serveringsbransjen. Man har høy kompetanse som man har ervervet gjennom to år. Jeg har snakket med mange i hotell, restaurant og servering, og er imponert over den høye graden av faglighet de har knyttet til disse spørsmålene, før han antydet kraftig at en lettelse i skjenketiltakene ligger i kortene.

Om det kommer en lokal forskrift er det veldig viktig å gi tillit til også den delen av næringslivet. Man skal ha veldig gode grunner til å ikke gjøre justeringer knyttet til det. Det må jeg si uavhengig av om det er sentrale eller lokale tiltak - utifra det bildet vi har akkurat nå.

Byrådslederen sa deretter at han har prøvd å ikke bare debattere skjenking, men heller den totale tiltaksbyrden.

– Det gjelder ikke minst barn og unge, idrettsarrangementer og fritidsklubber. Det er krevende å være student i Oslo uten nettverk, bli satt på en hybel foran en PC og følge undervisning. Det å diskutere forholdsmessighet har vært veldig viktig for oss å ta med videre. Her gjelder det å ha alle fakta på bordet, avsluttet Raymond Johansen.

Kan få makten tilbake

Orienteringen Johansen holdt for forretningsutvalget kommer på et tidspunkt der regjeringen har slått fast følgende:

  • Det kommer endringer i tiltak senest den 14. desember.
  • Regjeringen ønsker å gi økt lokal kontroll over tiltak.

Byrådet har på sin side hatt to tydelige utspill, som peker mot at de vurderer å lette på tiltak.

Det ene kom forrige fredag da byrådsleder Johansen overfor VG satte spørsmålstegn ved om intensivkapasiteten var så dårlig at den forsvarte dagens tiltak. Det andre kom mandag i form av et leserinnlegg i samme avis.

Under tittelen «Nå kjenner vi omikron-spillereglene» viste Johansen og helsebyråd Robert Steen til at 28.400 smittede i desember, og 84 innlagte på sykehusene som tar i mot Oslo-folk

«Bare 27 av dem ligger på intensivplasser. Til sammenligning førte 8600 smittede i mars 2021 til at det i begynnelsen av april var rundt 160 innlagte på de samme sykehusene», skrev Steen og Johansen.

Arbeider med lokale tiltak

Deretter trakk Steen og Johansen følgende slutning:

«Forskjellen er slående, og det skal vi prise oss lykkelige for. Den mildere omikronvarianten har fordrevet den farligere deltavarianten, og det har stor positiv påvirkning på sykdomsbyrden».

Avisa Oslo fikk fredag opplyst at byrådet var i gang med arbeidet om en lokal koronaforskrift.

Byrådet vil i tiden framover vurdere potensielle negative og positive konsekvenser opp mot hverandre, og ta tilbakemeldinger fra både egne fagetater og berørte grupper som næringslivet.

Kan gå fra rødt til gult nivå

Regjeringen har på sin side vært tydelige på at de ønsker å gå fra rødt nivå til gult på videregående skoler - hvis det er mulig.

Da Avisa Oslo tar kontakt mandag, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) følgende:

– Det er positive signaler som regjeringen nå sender ut. Elevene trenger å få møtes mest mulig fysisk på skolen innenfor det som er smittevernmessig forsvarlig. Vi gjør vurderinger denne uken av hvilke lokale tiltak vi vil gå inn for dersom regjeringen åpner for det.

– Tilbakemeldinger fra svært mange av elevene er at motivasjon og lærelyst henger sammen med det sosiale fellesskapet på skolen. Det er innspill vi absolutt tar med oss nå, understreker Eidsvoll overfor Avisa Oslo.