Det bekrefter miljø- og samferdselsbyråden selv overfor Avisa Oslo.

– Jeg forsøkte å sikre finansieringen av Majorstua stasjon i Oslopakke 3-forhandlingene, men det gikk ikke Viken og Oslo Høyre med på. Vi har ikke nok midler. Da må vi tenke nytt og mer nøkternt, sier Stav.

MDG-politikeren forklarer at Sporveien har fått i oppdrag av hennes byrådsavdeling å undersøke enklere og billigere løsninger.

Målet er å koble Fornebubanen opp mot Oslos eksisterende T-banesystem og sikre at Majorstua stasjon ikke blir noen flaskehals. Løsningen kan være en nedskalert utgave av planene for ny stasjon eller en oppgradering av dagens stasjon.

– Målet er å finne en løsning som kommer hele T-banesystemet til gode og som kan gi åtte avganger i timen på linje fem, sier Stav til Avisa Oslo.

Prosjektets skjebne avgjøres i bystyret

Om Sporveien finner ut at en slik løsning Stav skisserer kan være mulig, skal byrådet som helhet ta stilling til hvorvidt de ønsker løsningen og Fornebubanen som helhet.

Deretter skal bystyret behandle saken i juni.

Årsaken til at Oslos politikere på nytt må ta stilling til prosjektet, er en ny anslått prislapp på 23,3 milliarder kroner. Denne prislappen er større enn det Oslos bystyre og Vikens fylkesting tidligere har gitt sin tilslutning til.

MDG har vært svært positive til prosjektet, som Oslopakke 3-enigheten mellom Oslo og Viken avhenger av.

MDG er også positive til Oslopakke 3-avtalen med Viken, som blant annet sikrer midler til nytt signalsystem, doblet vedlikehold av trikk og T-banen, finansiering av Fornebubanen og en økt snittpris i bomringen på 40 prosent.

Det siste grepet anslås å både føre til mindre trafikk og å kutte utslipp, slik Oslos bystyre har vedtatt som mål.

Ap og SV nøler

Høyre, KrF og Venstre har allerede gitt sin tilslutning til prosjektet – under forutsetning av at det kan tilkobles resten av T-banesystemet i Oslo.

Men ikke alle er like begeistret. Både Frp og Folkets Parti (FP) er imot banen.

Avisa Oslo har også omtalt skepsis blant politikere i SV og Ap til Fornebubanen-prosjektet. I Groruddalen gikk flere Ap-politikere ut i Dagsavisen mot å betale bompenger for et prosjekt de selv opplever har for liten nytte for Oslo.

Aps gruppeleder i bystyret Andreas Halse har sagt at hans gruppe må ta en vurdering på om de skal stemme for eller imot prosjektet.

– Mange er bekymret og trenger å bruke litt tid på hva utfallet blir av å ta det ene standpunktet eller det andre. Fornebubanen er et viktig prosjekt, men flere er svært bekymret for hvor stor plass prosjektet får, sa SV-gruppeleder Ola Wolff Elvevold mandag.

Oppgitt over regjeringen

Om en løsning for Majorstua stasjon er mulig å finansiere, kan det bety flere avganger i Oslo, som igjen kan bidra til at Oslo får større nytte av prosjektet.

Det kan også dytte bystyret i retning av et flertall for Fornebubanen. Slik Sirin Stav ser det, er Fornebubanen med base for nye T-banevogner, nytt signalanlegg og Majorstua stasjon helt nødvendig for å styrke kollektivtilbudet i hele Oslo.

– Prosjektene er både viktige for Oslos byutvikling, men også for millioner av reisende i både øst og vest, fastslår hun.

Stav peker på at regjeringens største parti Arbeiderpartiet har et uttalt mål om at klima og miljø skal være rammen rundt all politikk.

Med det som bakgrunn, samt de to prosjektenes viktighet for samferdselen i Oslo-området, er hun oppgitt over at Ap og Sp-regjeringen ikke satset stort på kollektiv i sitt budsjett.

– Tvert imot kutter de dramatisk i kollektivstøtten og løper fra løftene sine, mener hun.

– De kunne gitt et bedre tilbud til millioner av mennesker. I stedet prioriterer de motorveier og å flytte en flystripe 900 meter, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).