– Inntil nå har jeg tenkt at saken er litt død. Men det kan hende at NRKs flytting med så mange arbeidsplasser øker interessen igjen. Det sier Oslo Aps samferdselspolitiker Andreas Halse til Avisa Oslo om muligheten for å få Gjøvikbanen til Ensjø T-banestasjon.

I dag stopper den 123,5 kilometer lang jernbanetraseen fra Oslo S til Gjøvik på den lite brukte Tøyen stasjon, og Halse tok i 2017 til orde for å flytte stoppet til det atskillig mer trafikkerte T-banestoppet på Ensjø.

Nå skal et innbyggerinitiativ om få til det samme opp til politisk behandling. «Mange vil ha glede og nytte av å lett kunne komme seg til Marka. Derfor bør Oslo kommune ta initiativ overfor staten og Jernbaneverket for å sikre at det etableres en togstasjon for Gjøvikbanen på Ensjø, med overgangsmulighet til T-banen. Dermed blir Gjøvikbanen også lettere tilgjengelig for kollektivreisende fra andre deler av byen», argumenterer initiativtakerne.

Hasle forteller at Oslo Ap ennå ikke har diskutert initiativet internt, og kan dermed ikke forskuttere hva partiet kommer til å falle ned på.

– Grunnen til at jeg foreslo dette i min tid, er at Ensjø er i stor vekst. T-banestasjonen på Ensjø blir viktigere og viktigere, og er i dag byens femte viktigste, understreker imidlertid Halse. Han viser til en prinsipputtalelse fra Ruter, og mener det ville vært bra for Oslo å samle T-bane- og togstasjonen på Ensjø.

Samtidig understreker Ap-politikeren at det er snakk om et jernbaneprosjekt, som jernbanemyndighetene ikke var interessert i å bruke penger på forrige gang saken var oppe.

Ingen planer om utredning

Siden den gang er ansvaret for stasjonsstrukturen på det norske jernbanenettet flyttet til Jernbanedirektoratet. De heller kaldt vann i årene på Halse.

De har «per i dag ingen planer om å utrede ny togstasjon på Ensjø», skriver kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud til Avisa Oslo.

– Den nye NRK-tomta ligger rundt 500 meter fra Tøyen stasjon på Gjøvikbanen, og rundt 300 meter fra Ensjø T-banestasjon, noe som er innenfor rimelig gangavstand. Togene på Gjøvikbanen gir god forbindelse til NRK fra Grefsen, Kjelsås, Nittedal, Hadeland og Gjøvik – og fra Oslo S, men har kun én-to avganger per time per retning. T-banen ved Ensjø vil gi god forbindelse til NRK fra alle østlige og vestlige T-baner (inkl. overgang fra tog ved Oslo S), unntatt Grorudbanen. T-banestasjonen ved Tøyen (Ringbanen og Grorudbanen) ligger også cirka 500 meter fra NRK. Til sammenligning ligger NRK i dag rundt 750 meter fra Majorstua T-banestasjon, skriver hun.