Jeg vil varsle om alvorlig smittevernbrudd på rødt nivå på en stor videregående skole i Oslo.

I dag trygler Raymond Johansen og Robert Steen alle Oslos innbyggere om å møte færrest mulig og holde god avstand.

Jeg og mine medelever kan ikke oppfylle det ønsket så lenge vi går på skolen - ikke fordi vi ikke vil, men fordi ledergruppa på skolen ikke legger til rette for det.

Rødt nivå på vår skole er omtrent det samme som gult nivå, bortsett fra at vi ikke er på skolen hver dag.

Alle tror at nå som vi er på rødt nivå er det veldig strengt på videregående. Det er utrolig irriterende og frustrerende. Det er ikke rart smitten går opp, og mest opp i min aldersgruppe.

Det er f.eks mye strengere i barnehagen og barneskolen enn på videregående. Jeg tror ikke trafikklysmodellen er skrevet med tanke på videregående.

Jeg kjenner en jente som går i barnehagen. Hun er sammen med den faste kohorten sin bestående av fem barn. Det er rødt nivå i barnehagen.

I går var elevene i klassen min i nærkontakt med ca 100 personer. Velkommen til rødt nivå på videregående, i hvert fall på skolen min.

Noe av problemet er at på videregående har vi programfag og blandede klasser. Det er ikke mulig å ha kohorter på samme måte som på barneskolen.

På skolen min har dessuten ledergruppa bestemt at elevene ikke skal deles i mindre grupper. Hvis du trodde at det med mindre grupper var et krav på videregående på rødt nivå tro igjen. Vi er ca tretti stykker i hver klasse, sitter på to- og firerpulter, med ansiktene mot hverandre. Det er ikke lagt opp til god avstand.

Det er mange som tror at ungdommer på videregående ikke er redde for smitte, at vi bare fester og ikke bryr oss, men det er ikke sant. Jeg bor fortsatt hjemme og er redd for å ta med meg smitte hjem. Er det ingen som tenker på at vi på videregående har mye eldre foreldre enn barn i barnehagen – en annen grunn til at vi ikke burde ha et dårligere smittevern enn små barn. Det er ganske mange som er redde for å gå på skolen nå. Jeg lurer også på hva som skal skje med smitten i Oslo hvis vi lar dette fortsette. Åpne skoler med dårlig smittevern er ikke en god måte å skjerme barn og unge, eller noen for den saks skyld.

Rektor mener at vi har så store rom på skolen at vi ikke trenger å dele opp elevene i mindre grupper, men ikke alle klasserommene er store, flere av klasserommene har dårlig luft og i noen av klasserommene går det ikke å åpne vinduene(!) Dessuten har vi kroppsøving innendørs.

Det er null fokus på lufting og ventilasjon.

Her kommer et eksempel på hvordan en dag så ut denne uka for elevene som var på skolen:

  • Først hadde vi språkklasse (25-30 elever + lærer samlet i ett rom)
  • Så hadde vi time med den vanlige klassen vår (25-30 nye elever + lærer samlet i ett rom)
  • Til slutt hadde vi matte (25- 30 nye elever + lærer i enda et nytt rom)

Altså: Tre forskjellige grupper på 25-30 stykker hver på en dag.

Jeg skjønner ikke hva som er forskjellen på gult og rødt nivå på skolen min bortsett fra at vi rullerer mellom hjemmeskole og fysisk skole???

For når det er fysisk skole er det utrygt, mange nærkontakter og null mulighet til å holde god avstand i undervisningen. Ledergruppa på skolen skal absolutt ha pulter som står sammen og fulle og blandede klasser selv nå med mutert virus og rødt nivå. Hvordan påvirker det smittesporing etc? Forrige uke var det smitte på skolen og en hel klasse ble satt i karantene, men tror ikke alle nærkontaktene ble kontakta, i hvert fall ikke nærkontakter til nærkontakter. Bydelslegen synes kanskje det er ubehagelig å sette så mange i karantene? Er det skjult smitte på skolen min nå? Vet ikke?

Kan vi ha en ordentlig debatt om åpne videregående skoler i Oslo nå som smittetallene er så høye og hva som kreves i forhold til det å beskytte elever, lærere og familiene deres? Det haster. Nå må også folk slutte å si at det ikke oppstår smitte på skolen, selv om noen skoler ikke vil snakke om det.

Hilsen irritert elev som lurer på hva alt dette betyr for oss på skolen, smittesporingsarbeidet og hele Oslo og hvor fort vi kan åpne byen hvis det fortsetter sånn. Kan Byrådet svare på det? Eller Nakstad? Eller Melby?

Avisa Oslo kjenner elevens identitet.