(Oslodebatten)

Hva vil vi som kandidater? Hvorfor ønsker jeg å tilbringe mesteparten av min ubetalte fritid på politikk? Og hvorfor spiller det en rolle om du krysser av på mitt navn på listen eller lar være?

– Et kryss ved mitt navn vil sende meg oppover listen foran de andre på listen.

Det første først. Kandidater er helt vanlige mennesker som ønsker og er villige til å bruke sin erfaring, sin bakgrunn og sitt engasjement på å gjøre vår fantastiske by enda bedre – for alle.

Og hvem er jeg som vanlig menneske og politiker?

Jeg er Nina, 55 år, oppvokst i Oslo, og flyttet tilbake hit i 2017 etter nesten 30 år i Sandefjord.

Jeg har både mann, jobb og voksne barn, i tillegg til annen familie, mange interesser og venner jeg skal fordele min tid på, men allikevel er det å engasjere seg viktig – for meg. Jeg føler en stor grad av omsorg og kjærlighet til mine medborgere av Oslo.

Min politiske interesse ble vekket på 80-tallet.

I dag er jeg leder i Grünerløkka Høyre, styremedlem i Oslo Høyre, medlem i Representantskapet i Oslo Høyre og Landsstyredelegat fra Oslo.

Jeg har alltid engasjert meg for livet rundt meg, enten det var barnas skole, håndball lag, skolevei m.m.

Engasjement vil alltid være der, men fokuset endrer seg med livsfaser.

Nå har jeg to voksne barn som er på vei inn på boligmarkedet og skal etablere seg alene eller med familie, samtidig har de nettopp vært gjennom en ungdomstid. Alderen til meg og min familie tilsier også at omsorg og helse er mer aktuelt nå enn tidligere.

Trygghet

Jeg vil være med på å forme det samfunnet jeg og familien lever i. Jeg vil delta på avgjørelser som angår mine naboers framtid.

Jeg vil gjøre mitt for å sørge for at framtidige generasjoner vokser opp i et trygt samfunn der mangfold, likestilling, muligheter, valgfrihet og personlig frihet er verdier som settes høyt.

Trygghet for at en stadig sykere planet kan reddes og at vi tar de nødvendige grep lokalt og globalt.

Trygghet hjemme i eget hjem, trygghet på gaten, trygghet i nærmiljøet, på skoleveien m.m.

Trygghet med gode internasjonale samarbeid innen forsvar og samarbeidsavtaler.

Mangfold og likestilling

Mangfold er kun et ord om vi ikke gir alle like muligheter og gjør det vi kan for å bygge ned et voksende «utenforskap».

Likestilling skal bety likhet for alle uansett forutsetninger.

Dette vil si valgfrihet i utdanning, en økonomisk mulighet for alle til å ha en god oppvekst med kvalitet i barnehage, skole og fritid – uavhengig av hvem som eier og driver.

Alle skal få leve slik de ønsker, med hvem de ønsker og praktisere sin tro på det de vil innenfor lovens rammer.

Muligheter og personlig frihet

Muligheter for å alle til å være aktive bidragsytere i samfunnet, på de prinsipper livet gir.

Muligheter til å skape noe, muligheter til å eie sin egen bolig, uansett hva slags bakgrunn du har eller hvor du bor.

Muligheter til å bryte ut av et uheldig mønster, muligheter til å starte på nytt.

Muligheter.

Valgfrihet skal være en selvfølge. Ikke alt passer alle og derfor skal jeg jobbe hardt for fritt behandlingsvalg – som burde vært en selvfølgelig rett for alle!

Jeg vil selv bestemme hvem jeg skal få hjelp fra, hvor dette skal være og hvordan hjelp jeg skal motta om jeg kommer dit at jeg grunnet sykdom eller alder trenger hjelp.

Personlig frihet til selv å ta de aller beste valg for meg selv og mine nærmeste er et soleklart krav.

Jeg vet best hvilke barnehager, skoler og helsetilbud som passer best for meg og mine. Dette skal være mine valg – ikke først og fremst statens. Staten og det private kan sammen tilby – du og jeg derimot, vi kan velge!

Dette er det du får om du velger å krysse av ved mitt navn på listen over kandidater i Oslo Høyre. Dette, og mye annet, vil jeg kjempe for. For meg, for mine og for deg og dine!

Dette ønsker jeg å bruke mange, mange ubetalte timer på å jobbe for!