– Jeg går til valg på å skape en tryggere by og styrke politiet i Oslo og i Norge. Alle vet at det er derfor Oslo Sp har valgt meg som førstekandidat, så her er Mathilde Tybring-Gjedde kraftig på bærtur.

Den mangeårige justispolitikeren kommenterer den første av en serie punkter Høyres Tybring-Gjedde viste til da hun i Avisa Oslo advarte mot en Sp-Ap-regjering.

Tybring-Gjedde mente blant annet at:

  • Oslopolitiet vil rammes når Sp og Ap skal reversere politireformen, og Sp skal innfri valgløfter om å gjenopprette lensmannskontorer i andre deler av landet.

Dette avfeier Jan Bøhler kontant.

– I vårt alternative statsbudsjett gikk vi inn for å bevilge 115 millioner kroner til flere politistillinger, 100 millioner kroner til å etablere en nasjonal gjengenhet mot organisert kriminalitet og 15 millioner kroner for å styrke politiet på steder med områdeløft, sier Bøhler om egen politikk.

- Vi foreslo 30 millioner ekstra til politidistriktenes innsats mot kriminelle nettverk og 30 millioner til lokaler for nye politiposter og lensmannskontorer. I alt ville vi bevilge 540 millioner mer enn regjeringen til politi- og påtalemyndighet, fortsetter han.

Lover å styrke patruljetjenesten og forebyggende politi

Videre lover stortingspolitikeren fra Groruddalen at Sp sidestiller viktigheten av å opprette politiposter ute i bydelene med å gjenåpne lensmannskontorer nedlagt grunnet politireformen.

Han kontrer også ved å vise til en kronikk skrevet av Oslo Politiforenings leder Kristin Aga, som skriver at patruljetjenesten i Oslo «oppleves å ha blitt en salderingspost» med færre i tjenesten enn for noen år siden.

Jan Bøhler lover å forandre på tendensen Aga bekymrer seg for. Han lover også mer forebyggende politi.

– Det er veldig få forebyggende politifolk i bydelene på vestkanten, sier Bøhler, som mener Avisa Oslos reportasjer om økende ungdomskriminalitet på Kjelsås og Grefsen også viser et behov på Oslo vest.

Vil flytte politiressurser ut til Oslo politidistrikt

Bøhler er kritisk til at politi- og lensmannsetaten har brukt over 6 milliarder kroner på konsulenttjenester i perioden mellom 2014 og 2020, og at sentralt byråkrati i Politidirektoratet, Politiets IKT-tjeneste og Politiets Fellestjeneste har vokst med 720 årsverk.

Selv ønsker han og Sp å legge hele Politidirektoratet ned.

– Vil det gi noen organisatoriske utfordringer?

– Vi mener det kan løses. Vi greide oss uten noe politidirektorat før 2001, og oppgavene med tilhørende stillinger i direktoratet kan flyttes til dels til justisdepartementet og til dels til de 12 politidistriktene, svarer Bøhler.

Dette grepet mener han vil komme Oslo politidistrikt til gode.

– Fordelen med det er at politiet får mer ressurser, som sitter nærere de oppgavene politiet gjør og at stillinger kan omgjøres sånn at flere gjør konkrete oppgaver for å bekjempe og forebygge kriminalitet, sier Jan Bøhler til Avisa Oslo.

Forsvarer motstand mot rusreformen

Justispolitikk er det Jan Bøhler jobber mest med. Likevel er ikke Høyres advarsel mot Sps planer for Oslo på dette feltet det eneste han reagerer på ved utspillet fra Tybring-Gjedde.

Han forsvarer partiets miljøpolitikk ved å vise til satsing på Klemetsrudanlegget og biodrivstoff.

Bøhler avviser blankt påstanden om at en Sp-regjering vil svekke Oslo kommunes økonomi, og forsvarer partiets motstand mot rusreformen regjeringen har foreslått, men fikk nedstemt på Stortinget.

– Hvilket faglig grunnlag viser at straff for bruk og besittelse av mindre narkotikamengder hjelper mot narkotikabruken og forebygger tunge rusproblemer?

– Norge kommer svært godt ut av Euro Espad-rapporten (en stor undersøkelse blant europeiske 15 og 16-åringer. red.anm.) fra 2019. Rapporten viser at kun 6,4 prosent av norske jenter og 12 prosent av guttene har prøvd narkotika. Det er svært lavt sammenlignet med Italia, Frankrike, Tyskland, Østerrike og andre land vi sammenligner oss med. Da er det ikke lurt å endre på den norske modellen, mener Bøhler.

- Men det er mye vi vil forbedre. Istedenfor avkriminalisering av visse narkotikamengder, også de farligste stoffene som GHB, for alle aldersgrupper vil vi ha en forebyggingsreform blant barn og unge og en behandlingsreform for å hindre overdoser og gi bedre hjelp til de rusavhengige, som skal få behandling ikke straff, sier han.

– Bør ligge veldig lavt

I tillegg sier Bøhler at det to år gamle utsagnet om å flytte 12 milliarder fra byvekstavtaler til bygdevekstavtaler ikke er gjeldende Sp-politikk. Dette ettersom planene verken ligger inne i partiets forslag til Nasjonal Transportplan (NTP), Sps alternative statsbudsjett eller partiprogram.

– Det Tybring-Gjedde sier er dønn feil.

– Hun viser til et gammelt utspill. I NTP og våre alternative budsjetter står vi for en offensiv satsing på Oslo. Et eksempel er at vi bevilger mer penger til Oslo kommune enn regjeringen. I vårt alternative budsjett for 2021 bevilget vi til sammen 355,7 millioner mer til Oslo som kommune og fylke enn regjeringen.

Sp har også fått kritikk etter at partilederen Trygve Slagsvold Vedum sa til Trønder-Avisa at nye statlige ansettelser kan gjøres «i Namsos i stedet for på Grønland».

Her påpeker Bøhler at Sp ikke er alene om å ønske å ville legge nye statlige arbeidsplasser utenfor hovedstaden. Det samme gjelder å flytte eksisterende. Høyre har i sitt partiprogram et mål om å «flytte flere statlige kompetansearbeidsplasser ut av hovedstadsområdet, nå som digitaliseringen gjør det mulig for statsansatte å jobbe i hele landet».

– Det er Høyre i regjering med statsråd Victor Norman som har gjort den største utflyttingen av statlige arbeidsplasser fra Oslo da åtte tilsyn med ni hundre jobber ble flyttet ut i 2003. Deres nåværende regjering gjorde i 2017 vedtak om utflytting og nyetablering av 620 statlige arbeidsplasser. Så de bør ligge veldig lavt her, sier Bøhler til Avisa Oslo.