– Jeg har fått muligheten til å få fram sakene mine – på en sånn måte at det blir nasjonal interesse rundt dem, sier Bøhler om sin og Trygve Slagsvold Vedums bok «Nær Folk».

Sp-politikeren, som kom til Kafé Steinbra med sykkelhjelmen under armen, og snakket om gjennomslaget han har fått etter overgangen til Senterpartiet. I boka skriver Bøhler litt om bakgrunnen for at han i fjor valgte å melde overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.

Reaksjonene den gang var mange og dels krasse, og da særlig fra medlemmer av Oslo Arbeiderparti, noe Bøhler selv påpeker i boka.

«Noen av disse angrepene kom fra mennesker jeg betrakta som gamle venner», skriver han.

– Hvor stor betydning hadde partikulturen i Oslo Ap for at du byttet parti?

– Det hadde betydning at det var dette med 4. juli og de anonyme tingene i media, det hadde betydning. Og det har betydning at det var en del standpunkter som jeg ikke var enig i, og som hadde utvikla seg over tid.

Han sikter da til sin egen påstand om at anonyme kilder i Oslo Ap skal ha prøvd å «sette i gang noe» mot ham, med tanke på en eventuell nominasjon til stortingsvalget.

– Det hadde betydning det, og det var litt forskjell på stortingsgruppa hvor jeg hadde mye støtte, sånn som i justiskomiteen, enn det var i Oslo Ap.

«Fraksjonerings- og posisjoneringskultur» i partiet

I boka omtaler han også en «fraksjonerings- og posisjoneringskultur» i partiet.

«De er så opptatt av å holde seg inne med dem øverst i partisystemet, av å få vist seg fram internt, bygge de rette alliansene, tilhøre de rette fraksjonene».

Både Bøhler og hans partileder Trygve Slagsvold Vedum snakket på sin side om å være «nær folk». En tankegang Bøhler mener han har fått mye mer gehør for i sitt nye parti.

– Jeg opplever at nå så er det mye mer støtte til den tankegangen. Det å være ombud, og ikke bruke for mye tid på interne møter. Og å legge større vekt på at tillitsvalgte skal være med i organisasjoner, være med i idrettslag og ulike frivillige organisasjoner, at det er et kriterium for å være en god tillitsvalgt også innad i partiet.

Går dårligere på målingene

Senterpartiet er i motvind om dagen, både i Oslo og på landsdekkende basis. Den siste tiden har Bøhler ikke kommet inn på Stortinget i to forskjellige målinger. Dette bekymrer ham imidlertid ikke nevneverdig.

– Er det sånn at du ikke føler at de siste målingene i Oslo gir et realistisk bilde av hvordan ting er?

– Jeg bare mener at alle målinger er usikre, så det er ikke det. Alle målinger er usikre, og når det kommer målinger som svinger – vi fikk en måling for halvannen uke siden som var seks prosent i Oslo, så fikk vi en på 2,8 nå – så det svinger med det doble på to uker. Da er det veldig vanskelig, sier han, og legger til:

– Når noen av de målingene er nede mot 600 spurte, og kanskje 4–500 som svarer hvilket parti de vil stemme, så blir det et veldig lite antall på de små partiene.

Han forteller samtidig at de tar målingene på alvor, og mener det er et dårlig tegn at Senterpartiet tilsynelatende taper oppslutning.

– Jeg tar det som et varsko, og håper velgerne våre tar det som et varsko, og skjønner at man ikke kan ta det for gitt at jeg kommer inn på Stortinget, og at de må stemme. Jeg konsentrerer meg mest om å snakke med folk, om å være rundt, heller enn å legge så stor vekt på meningsmålinger. Om de er gode eller dårlige, vil jeg alltid si at det er usikkert.