Meklingen handler om lønnen til blant annet lærere og barnehagelærere.

Partene står etter hva AO forstår langt fra hverandre. Fristen for meklingen går ut ved midnatt, og dersom partene ikke kommer til enighet, vil et stort antall lærere, barnehagelærere og helsearbeidere tas ut i streik.

Avisa Oslo har snakket med flere som tror det går mot streik.

Disse skolene og barnehagene tas ut

Unio – en av hovedorganisasjonene som mekler med Oslo kommune, og som blant annet omfatter Utdanningsforbundet – har presentert en liste over ved hvilke skoler og barnehager der medlemmer tas ut til streik, dersom partene ikke kommer til enighet.

Det innebærer ansatte ved følgende skoler og barnehager:

Dalskroken barnehage, Frantsebråten barnehage, Grindbakken barnehage, Hamborg barnehage, Helenes barnehage, Hov – Meklenborg barnehage, Huseby barnehage, Jarbakken barnehage, Landingsveien barnehage, Liabakken barnehage, Orebakken barnehage

Bogstad skole, Grindbakken skole, Hovseter skole, Huseby skole, Midtstuen skole, Ris skole, Slemdal skole, Svendstuen skole, Sørkedalen skole, Voksen skole, Nydalen VGS, Ullern VGS.

Totalt kommer 647 Unio-medlemmer til å tas ut i streik i Oslo om forhandlingene brytes.

Skolenes Landsforbund har varslet at sju ansatte ved Diesen skole tas ut i streik, mens Akademikerne avventer utviklingen i meklingen før forbundet eventuelt offentliggjør hvem som skal ut i streik.

YS viser til Skolelederforbundet, som viser til at fire medlemmer i Oslo tas ut i første omgang ved en eventuell streik. Det er snakk om to rektorer og to mellomledere fordelt på henholdsvis Sagene og Bekkelaget skole.

Vil ha reallønnsvekst

Kravet fra arbeidstakerne i Utdanningsforbundet er å få høyere reallønn, altså at lønningen øker mer enn prisene. Dette var de ikke nære ved å få da det sist ble brudd i meklingen, ifølge forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

– Avstanden fra partene var stor under forhandlingene. Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer, noe som ikke er akseptabelt. Det må komme noe helt annet på bordet om dette skal komme i havn, sier hun til Unio.no.

Onsdag ønsket verken Andersen, Akademikerne eller Skolenenes Landsforbund å kommentere den pågående meklingen.

Grunnen til at arbeidstakerorganisasjonene mekler med Oslo kommune, er at Oslo kommune er et eget tariffområde. Utenfor Oslo mekler fagforbundene med kommunesektorens organisasjon KS.