Det er pappa Johan Johannson som troner øverst på formuestoppen i Vestre Aker bydel, men sønnen klokker inn på en fin fjerdeplass. Fra 2019 til 2020 økte formuen hans fra en drøy halv milliard, til over 2,2 milliarder kroner.

På inntektssiden var det mer slunkent. Sparsomme 456 kroner. Da blir spørsmålet hvordan du betaler skatteregningen på 18,7 millioner kroner?

Storebror Karl Edvard Johannson gjorde det bedre. Han noterte seg for 5 718 kroner i inntekt. Skatteregningen og formuen var ganske lik lillebrors. Henholdsvis 18,7 millioner kroner og 2,2 milliarder kroner.

Johannson-familien har bygget opp en av landets største formuer på slag av dagligvarer gjennom kjedene Meny, Kiwi, Spar og Joker. I tillegg eier de grossistgiganten Asko, investerer i eiendom, Kaffebrenneriet og en rekke andre selskaper. Spesielt glad i å opptre offentlig er ingen av dem.

Johan Johannson har en ligningsformue på 6,2 milliarder kroner, men de reelle verdiene er langt høyere. Han må også skaffe kontanter til å betale skatteregningen på 55,5 millioner kroner. Ligningsinntekten var kun på 5,9 millioner kroner i fjor.

Her er listen over de beste betalte og formuende i Vestre Aker bydel:

Husk dette!

Husk at skattetallene ikke viser reell lønn eller markedsverdien av formue, men nettoinntekt (alminnelig inntekt) etter fradrag, men før særfradrag og nettoformue (skattemessig formue), og utlignet skatt.

Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret blant annet som følge av klage på fastsettingen.